+420 735 763 753 kevlar@centrum.cz

Proč ceny stříbra prudce vzrůstají

Stručný obsah

Od března 2020 se cena stříbra zvýšila téměř o 60%.

Navýšení ceny bylo způsobeno dramaticky zvýšenou fyzickou poptávkou.

Indický vývoz stříbrných šperků se zvýšil o 104%.

Bude-li fyzická poptávka pokračovat, je pravděpodobné, že v září 2020 budou ceny kovu dále dramaticky vzrůstat.

Cena stříbra dramaticky vzrostla. V březnu 2020 se kov prodával jen asi za 12 amerických dolarů za unci. Ale od 14. července 2020 je jeho cena vyšší než 19 dolarů. To je cenový nárůst o téměř 60% za méně než čtyři měsíce. Čím je to způsobeno?

Odpověď je jednoduchá. Fyzická poptávka. Cena explodovala pouze jako přímý důsledek nárůstu fyzické poptávky po stříbře. Jak řekl Marcus Dunlop, zlý génius, který v napínavém románu Synod navrhuje software pro manipulaci s trhem: „Pokud fyzicky neexistuje minimální procento komodity, která jí podporuje, zdrcující fyzická poptávka vždy porazí jakoukoli manipulaci s cenou komodity“. Pokud tedy mnozí věří, že ceny stříbra jsou potlačovány, tak v současnosti se odehrávající události trvalou kontrolu cen znemožní.

30. dubna 2020, celkové množství otevřených kontraktů (počet kontraktů na budoucí dodávku 5000 uncí na každý kontrakt) v termínových obchodech se stříbrem na komoditní burzu COMEX s datem dodání v červenci 2020, bylo celkem 99406. Když byly tyto smlouvy 29. června splatné, tak kdyby byly okolnosti normální, byli bychom zaregistrovali něco kolem 1% držitelů kontraktů vyžadujících fyzické dodání kovu. Prodejci krátkých pozic by bývali mohli důvodně očekávat, že dodají asi 900 smluv nebo jinak vyjádřeno, celkem 4,5 miliónu trojských uncí.

Samozřejmě, je to hodně stříbra, ale nelze to srovnávat s tím, co se děje nyní. Do 14. července 2020 dodali prodejci krátkých pozic zatím 13919 kontraktů a více než 2418 červencových kontraktů čeká na doručení! Současně je zde za červenec k dodání také neobvykle vysoké množství kupních smluv ze všech termínových trhů s drahými kovy včetně zlata, stříbra a platiny. To znamená, že konečné číslo se vší pravděpodobností dalece předčí 16337.

Buďme ale konzervativní a pro účely naší analýzy použijme celkem 16337 kontraktů…

Každý kontrakt představuje 5000 uncí stříbra, takže to znamená, že v červenci bude muset být dodáno celkem 81685000 trojských uncí stříbra. Zdůrazněme znovu, že zde mluvíme pouze o samotné komoditní burze v New Yorku. Neuvažujeme o zvýšené poptávce po fyzickém stříbru, která se nyní děje v Číně. Nemluvíme o fyzických dodávkách na burzu se zlatem v Šanghaji ani o konsistentní fyzické poptávce, která vždy pochází z Indie.

Pouze červencová poptávka na dodávku kovu na komoditní burzu COMEX činí 2541 tun stříbra. Podle německého online portálu Statista byla světová produkce stříbra za rok 2019 celkem 27000 tun. Jinými slovy, za jediný měsíc, na jediné burze v New York City, která byla kdysi čistě papírovým trhem, požadují kupci dlouhých pozic plné fyzické dodání 9,41% veškeré světové produkce stříbra za rok 2019! Tradiční centra fyzické poptávky po stříbře rovněž pokračují v poptávce po tomto kovu.

Od ledna 2020, například, se indický export šperků zvýšil z 832 miliónů amerických dolarů na 1,7 miliardy dolarů, neuvěřitelný 104% nárůst. Většina indických exportů šperků směřuje do Hong Kongu a Číny, což naznačuje, že navzdory pandemii COVID-19 nebo kvůli ní, se poptávka po stříbrných špercích v Říši středu dramaticky zvýšila. Snad to také platí o poptávce po stříbře ve formě prutů nebo cihel, stejně jako se to děje ve Spojených státech. Bohužel, jako se vším, co se týká Číny, důležité a pravdivé údaje je obtížné získat.

V každém případě, celkové množství otevřených kontraktů v termínových obchodech se stříbrem na komoditní burze COMEX s datem dodání v září (příští hlavní měsíc pro dodání) je v současné době takové, že pokud bude podobné procento kupců vyžadovat fyzické dodání kovu, bude muset být dodáno asi 23000 kontraktů nebo jinak vyjádřeno, více než 3500 tun stříbra. Žádná manipulace s cenou nemůže vyčarovat fyzické stříbro z ničeho.

Dovedete si v září představit ohňostroje na displejích, jak budou znervóznělí prodejci nakrátko po celém světě zoufale zkoušet najít zdroje stříbrných tyčí, aby se jim nějak podařilo dodat více než 3500 tun bílého kovu na newyorskou komoditní burzu? To bude docela zajímavá podívaná, která může způsobit dramatické zvýšení cen stříbra vzhledem k tomu, že tito prodejci již tento měsíc spotřebovali velkou část snadno dostupných zásob kovu.

Zdroj:

16.7.2020

Avery Goodman

Prohlášení o zveřejnění: Tento článek jsem napsal sám a vyjadřuje moje vlastní názory.