+420 735 763 753 kevlar@centrum.cz

De Gaule byl přesvědčen, že USA nemají žádné zlato

Klempíř, krejčí, námořník, bohatý muž, chudý muž, žebrák, zloděj

Tato stará dětská říkanka z konce 17. století by mohla být považována jako předpověď věcí budoucích. Jak svět zažije masívní destrukci bohatství, tak by si mnoho lidí mohlo brzy uvědomit, že se mohou v průběhu příštích 5 až 10 letech stát chudým mužem, žebrákem nebo zlodějem.

Potulný klempíř býval někdo, kdo cestoval sem a tam, aby opravoval pánve a potřeby pro domácnost. Slovo “tinker (klempíř)“, znamená také fušerky pracovat. Nikdo by neměl mít iluzi, že vlády hodlají jakýmkoliv způsobem zachraňovat světovou ekonomiku. Nyní se nacházíme ve finálních fázích největší manipulace světové ekonomiky, trhů, zlata, zpráv, politiky, lidí atd., kterou svět kdy zažil.

Svět není připraven na to, co přijde

Úroveň této manipulace se nikdy v historii nestala, a proto nikdo nedokáže předpovědět velikost poklesu, který se uskuteční. Co je dokonce horší, 99.99% světové populace je zcela nepřipravena na to, co přijde. A dokonce ani informovaná menšina se těmto strastem nevyhne.

Nikdo neví, kde a jak krize začne. Může začít pomalým poklesem ekonomiky a trhů nebo by mohl nastat náhlý a prudký pokles, který všechny překvapí. Jisté je to, že pro většinu lidí budou následky devastující a mnoho z nich ztratí práci, výhody sociálního zabezpečení, důchody, zdravotní péči a všechny normální podpory, na které byli zvyklí.

Velmi málo lidí si také uvědomuje, že vysoký životní standard na Západě během mnoha posledních dekád nemá nic společného s reálným ekonomickým růstem nebo produktivitou. Naopak je založen na dluhu a tisku peněz v rozsahu minimálně 500 biliónů amerických dolarů včetně nezajištěných závazků jako jsou lékařská péče a důchody.

Neexistují žádné rezervy

Zmanipulovaná světová ekonomika založená na dluhu nemá žádné základy a rezervy. Vytváření většího dluhu může bublinu na omezený čas zvětšovat, což můžeme nyní sledovat. Světová ekonomika obdržela v posledních 10 letech falešnou podporu ve formě dodatečného dluhu ve výši 125 biliónů amerických dolarů. Tato podpora nafoukla tržní hodnotu majetku do té míry, že bohatí se stali mnohem bohatší a chudí jsou zatíženi větším dluhem. Zdvojnásobení světového dluhu na 250 biliónů USD v posledních 10 letech riziko nejen zdvojnásobilo, ale zvýšilo ho exponenciálně tak, jak se kvalita dluhu katastrofálně zhoršila.

Světové vládní dluhy jsou na rekordních a neudržitelných hodnotách, stejně jako firemní a osobní dluhy. Problémem jsou neexistující rezervy a až začne příští krize, tak to pro světovou ekonomiku bude nepříjemné. Jediným způsobem, jak se svět bude moci vypořádat s příští dluhovou krizí, bude tisk peněz a vytváření ještě většího dluhu. Potíž je v tom, že dluh nelze vyřešit vytvářením ještě většího dluhu.

Až krize brzy zasáhne svět, tak se firemní zisky sníží. Velmi zadlužené společnosti nesplní své dluhové závazky, zvláště když úrokové sazby s inflací vzrostou a ceny dluhopisů se zhroutí. Společnosti své dluhy nezaplatí. Trh s nemovitostmi dopadne stejně. Jak nájemníci nebudou schopni platit nájemné, tak utrpí i obchodní majetek. Stejně dopadne maloobchodní majetek, který se zhroutí, jak se sníží utrácení. Západ a zvláště USA mají příliš mnoho obchodů s maloobchodními prostorami a většina je s velmi vysokým nájemným. Tak, jak budou lidé ztrácet zaměstnání a úrokové sazby porostou, tak se trh s byty zhroutí o 75% až 90%.

Denní obchodování se zlatem se rovná 850 násobku denní důlní produkci

Ze všech manipulovaných trhů je trh se zlatem možná ten nejvíce zmanipulovaný. Investiční zlato představuje méně než 0.5% světového finančního jmění. Někdo by se mohl zeptat, proč jsou denní obchodované hrubé objemy zlata více než 2x větší než objemy indexu S&P 500. Podle Světové rady pro zlato je denní obchodovaný objem zlata 280 miliard USD. Denní objem indexu S&P je 125 miliard USD.

Roční produkce těžby zlata je 120 miliard USD nebo 329 miliónů USD za den. Tak proč je denně obchodováno zlato za 280 miliard USD, což je 850 násobek denní důlní produkce zlata? Kdo manipuluje papírovým zlatem tam a zpět v rozsahu více než čtvrtiny jednoho biliónu USD denně? Nemůže to být investiční trh, který je velmi malý. Mohli by to být spekulanti, ale ne v takovém objemu. Nejpravděpodobnější je, že banky a zvláště centrální banka se zlatem obchodují obrovské množství papírového zlata, aby zakryly velký nedostatek fyzického zlata. Je známo, že banky s mincovním kovem a termínované burzovní obchody mají pouze zlomek fyzického zlata, aby mohly zakrýt nesplacené závazky z obchodu s papírovým zlatem.

Země Projektu hedvábné cesty nakupují celou roční produkci zlata

Oficiální zlaté rezervy Centrální Banky jsou zhruba 32 000 tun. Do tohoto množství není pravděpodobně zahrnuto zlato mnoha východních zemí, jako například Číny. Nakupování zlata zeměmi Hedvábné cesty, jako jsou Čína, Indie, Turecko a Rusko je vytrvalé. Od roku 2005 nakoupily 33 000 tun a nakupování zlata zrychlilo v roce 2008. Od té doby tyto země nakoupily 29 000 tun zlata. Pokud vezmeme v úvahu, že se ročně na světě vytěží zhruba 3000 tun zlata, tak to znamená, že v posledních 11 letech země Hedvábné cesty nakoupily prakticky celou světovou produkci zlata každý rok.

Vlastní USA ještě nějaké zlato?

Předpokládá se, že zlaté rezervy jsou takové, jak je oficiálně oznámeno. Rezervy garantují měnu a stabilitu země. Přesto mnoho zemí, jako jsou USA, Velká Británie a Švýcarsko podstatně své rezervy zredukovaly. Švýcarsko a Velká Británie prodaly své zlato za nejnižší ceny na konci devadesátých let. USA měly na konci padesátých let 20 000 tun, ale pak mezi lety 1958 a 1971 prodaly 12 000 tun zlata. Pohledem na diagram níže lze zjistit, že USA ukončily prodeje zlata poté, co prezident Nixon v srpnu 1971 zavřel zlaté okno. Někdo by se mohl zeptat, jestli USA skutečně ukončily prodeje zlata nebo jen zastavily informování o prodejích. Do 15.srpna 1971 mohly svrchované státy požadovat platbu dluhu USA ve zlatě. Prezident De Gaulle to provedl pro Francii a to je jeden důležitý důvod, proč prezident Nixon přerušil krytí dolaru zlatem.

Prakticky žádná centrální banka na světě nezveřejňuje úplný fyzický audit svého fyzického zlata nebo derivátových pozic. USA to již neprovedly od padesátých let. Stejné je to u většiny jiných zemí. Protože zlato je hlavní aktivum vlastněné státem, tak by samozřejmě měl být prováděn detailní a nezávislý audit. Jediný jasný důvod, proč žádná země neprovádí nebo nepublikuje audit je ten, že zlato nemají. Plný audit západní Centrální banky zlata by velice pravděpodobně odhalil, že většina zlata je pryč. Některé banky možná mají papírové zlato, ale nikdy nedostanou fyzické zlato zpět, protože bylo převezeno do Číny a Indie.

DE GAULLE si byl jistý, že USA nemají žádné zlato

Zdroje, které byly blízko k prezidentovi de Gaulleovi mě informovali, že on (de Gaulle) si byl již na konci šedesátých let jistý, že USA žádné zlato nemají. Samozřejmě nemám žádný důkaz, ale také nemám žádný důkaz, že toto zlato skutečně USA vlastní.

Nedostatek auditů a masivní obchodování papírovým zlatem odhalí skutečnost, že na trhu se zlatem se schyluje k něčemu pochmurnému. Až bude dolar vystaven opravdovému tlaku, tak bude tato skutečnost pravděpodobně odhalena a cena zlata rychle poroste. V tomto okamžiku budou držitelé papírového zlata žádat o jeho dodání a Čína a Rusko budou nazývat USA podvodníkem.

Před tím je žádoucí vlastnit fyzické zlato v bezpečí a vně finančního systému.

Zlato je nyní na cestě k novým maximálním hodnotám

Nárůst ceny zlata k mnohem vyšším hodnotám bude trvat delší dobu. Nákup zlata za ceny ze začátku roku 2019, které se pohybovaly kolem 1 550 USD za unci, za účelem zachování hodnoty majetku, bude během několika let považováno za znamenité pojištění a životně výhodný nákup.

Zdroj: Egon von Greyez
Matterhorn Asset Management

31.1.2019