+420 735 763 753 kevlar@centrum.cz

Falešné argumenty proti zlatu

Zlato je v počátečních fázích třetího velkého býčího trhu, který nastaví jeho cenu do nových maximálních hodnot.

Falesne_argumenty_proti_zlatu_Vlastimil_Kojzar

První dva velké býčí trhy na zlatě proběhly v letech 1971-1980 (cena vzrostla o 2200%) a 1999-2011 (cena vzrostla o 760%). Po dosažení cenového maxima v roce 2011, cena zlata prudce klesla pod 1100 dolarů za unci, kterou dosáhla v roce 2015. Nyní je na cestě třetí velký býčí trh. Začal 16. prosince 2015, kdy cena na konci medvědího trhu 2011-2015 klesla na 1050 dolarů. Od té doby cena zlata výrazně vzrostla, ale ve srovnání se zisky 2200% a 760% v posledních dvou býčích trzích je to malá změna.

Většina ekonomů hlavního proudu zlato zavrhuje. Nazývají ho barbarským pozůstatkem a tvrdí, že v dnešním peněžním systému nemá místo. Dnes vám ale chci připomenout tři hlavní argumenty, kterými proti zlatu tito ekonomové argumentují a proč se naprosto mýlí.

Na pokrytí nabídky peněz prostě není dost zlata!

První, který jste možná slyšeli mnohokrát. “Odborníci” tvrdí, že není dost zlata na podporu světového finančního systému. Zlato nemůže podporovat všechny papírové peníze světa, jeho aktiva a pasiva, rozšířené bilanční rozvahy všech bank a finančních institucí na světě. Říkají, že na podporu této peněžní zásoby není dostatek zlata. Tento argument je naprostý nesmysl. Je pravda, že existuje omezené množství zlata. Co je ale důležitější, na podporu finančního systému vždy existuje dostatek zlata. Klíčem je správné nastavení jeho ceny. Při dnešní ceně kolem 1875 dolarů za unci by však bylo jeho navázání na stávající peněžní zásobu vysoce deflační. Abychom tomu ale zabránili, musíme jen zvýšit cenu zlata. Jinými slovy, vezměme stávající množství zlata, nastavme jeho cenu řekněme na 15000 dolarů za unci a na podporu peněžní zásoby je toto množství zlata dostačující.

Jinými slovy, určité množství zlata vždy může pokrýt jakékoli množství peněžní zásoby, pokud je jeho cena nastavena správně. Tento výpočet jsem provedl a je docela jednoduchý. Není to složitá matematika. Stačí si vzít množství peněžní zásoby na světě, množství fyzického zlata na světě, vydělit jedno druhým a výsledkem je cena zlata. Výpočet je však třeba provést za určitých předpokladů. Chceme například, aby nabídka peněz byla 100% krytá zlatem, nebo je dostatečné 40% krytí? Nebo možná 20%? Jde o legitimní politické záležitosti, o kterých lze diskutovat. Někteří ekonomové tvrdí, že krytí by mělo být vyšší, ale já se domnívám, že 40% krytí je přiměřené. Při použití stávající nabídky peněz se 40% krytím zlatem, je implicitní nedeflační cena zlata 15000 dolarů za unci (a vyšší s rozšiřováním nabídky peněz).

Vlády se zoufale snaží překonat dezinflaci (zpomalující inflaci) a deflaci. Nadměrné dluhové zátěže zpomalují růst a způsobují preventivní úspory, které jsou deflační. Jediným spolehlivým způsobem, jak zlomit deflaci (a žádný tisk peněz nefunguje) je znehodnocení dolaru vůči zlatu. Toto znehodnocení bylo provedeno v letech 1933 a 1971 a v obou případech fungovalo a přivodilo inflaci. 85% devalvace dolaru (přibližná devalvace provedená v sedmdesátých letech) sníží dluhové zatížení, bude stimulovat nominální růst a bude mít za následek cenu zlata 15000 dolarů za unci.

Ale znovu, je důležité si uvědomit, že vždy existuje dostatek zlata k uspokojení požadavků finančního systému. Je třeba jen nastavit správnou cenu kovu. Nicméně, můj výzkum mě přivedl k jednomu závěru — zažijeme kolaps mezinárodního monetárního systému. Když to říkám, mám konkrétně na mysli ztrátu důvěry v papírové měny celého světa. Není to jen destrukce dolaru nebo zánik eura, je to ztráta důvěry ve všechny papírové měny.

Při ztrátě důvěry se centrální banky možná budou muset vrátit ke zlatu buď prostřednictvím srovnávacího měřítka, nebo ke skutečnému zlatému standardu. Nebylo by to z vlastní vůle. Žádný centrální bankéř by se nikdy nechtěl dobrovolně vrátit ke zlatému standardu.

Na podporu světového obchodu není k dispozici dostatek zlata

Druhým argumentem vzneseným proti zlatu je, že nemůže podporovat růst světového obchodu, protože těžba neroste dostatečně rychle. Světová důlní produkce představuje přibližně 1,6% celkových zásob zlata (světová produkce 3300 tun je za posledních pět let přibližně stejná). Světová ekonomika roste zhruba 3–4% ročně (kvůli Covidu vynechán rok 2020). Růst kolísá, ale předpokládejme 3–4%. Kritici tvrdí, že pokud světová ekonomika roste tímto tempem a produkce zlata pouze o 1,6% ročně, pak těžba neroste příliš rychle, aby podpořila světový obchod. Zlatý standard proto vychyluje systém do deflace. To je ale také nesmysl, protože důlní produkce nemá nic společného se schopností centrálních bank rozšiřovat nabídku zlata.

Důvod je ten, že množství oficiálního zlata, tj. zlata vlastněného centrálními bankami a ministerstvy financí, je asi 35000 tun. Celkové množství vytěženého zlata, včetně soukromě vlastněného, je zhruba 180000 tun. Z toho vyplývá, že mimo oficiální nabídku zlata existuje 145000 tun zlata v soukromém vlastnictví. Pokud chce některá centrální banka rozšířit peněžní zásobu, musí pouze tisknout peníze a nakupovat část soukromého zlata.  Centrální banky nejsou těžbou zlata nijak omezovány. Pokud chtějí rozšířit peněžní zásobu, nemusí čekat, až horníci zlato vykopají. Jednoduše si prostřednictvím obchodníků na trhu musí nějaké soukromé zlato koupit.

Falesne_argumenty_proti_zlatu_Vlastimil_Kojzar

Tvrdit, že se zásoby zlata nezvětšují natolik, aby mohly podporovat obchod, je navenek pravdivě znějící argument. Po další analýze tohoto argumentu je ale možné zjistit, že je to nesmysl. Je to proto, že nabídka zlata z důlní těžby je nepodstatná, protože centrální banky si mohou nakupovat soukromé zlato.

Peníze (zlato) nepřináší výnos

Třetím argumentem, který slyšíte, je, že zlato nemá žádný výnos. To je hlavní kritika Warrena Buffeta vůči zlatu (přestože nyní do akcií zlata investuje). Je to pravda, ale nepředpokládá se, že zlato by mělo mít výnos. Zlato jsou peníze. A peníze nepřináší výnos. Pokud chcete výnos, musíte podstoupit riziko. Můžete vložit svoje peníze do banky a získat malý výnos — možná půl procenta. Pravděpodobně ani to ne. Pokud ale vložíte peníze do banky, už to nejsou peníze. Je to bankovní vklad. Je to nezajištěný závazek komerční banky, která se příležitostně nachází v platební neschopnosti.

Falesne_argumenty_proti_zlatu_Vlastimil_Kojzar

Za vaše peníze si můžete koupit akcie, dluhopisy, nemovitosti a mnoho dalších věcí. Ale když to uděláte, už to nejsou peníze. Je to nějaké jiné aktivum, které zahrnuje různou míru rizika. Jednoduše jde o to, že pokud chcete výnos, musíte podstoupit riziko. Fyzické zlato oficiálně nenabízí výnos, ale nenese riziko. Jednoduše je to způsob uchování bohatství. Zlato jsou peníze. A tak, tři hlavní kritiky zlata neobstojí, jakmile je opravdu správně analyzujete.

Nyní probíhá třetí býčí trh na zlatě. Moje předpověď je, že jeho cena v roce 2026 bude 15000 dolarů za unci. Samozřejmě, nic se nevyvíjí lineárně a během tohoto býčího trhu budou probíhat korekce. Ale trend je vzestupný. Domnívám se, že základním způsobem, jakým by každý investor měl mít užitek z růstu ceny zlata, je přímé vlastnictví fyzického kovu. Ve skutečnosti vždy říkám, že alespoň 10% jeho investičního portfolia by mělo být alokováno do fyzického zlata — hlavně do slitků a mincí.

Zdroj: 

12.11.2020

Jim Rickards
for The Daily Reckoning