+420 735 763 753 kevlar@centrum.cz

HANNIBALOVA PAST ZNIČÍ SVĚTOVÉ BOHATSTVÍ

Hanibalova_past_znici_svetove_bohatstvi_Vlastimil_Kojzar

Bude svět globálních investic chycen do Hannibalovy pasti? Hannibal je považován za jednoho z největších vojenských taktiků a generálů v historii. Byl mistrem strategie a své nepřátele pravidelně drtivě porážel. Past, do které jsou nyní investoři chyceni, má mnoho podobností s Hannibalovou strategií při jeho vítězství nad Římany v bitvě u jezera Trasemine v roce 217 před naším letopočtem. Hannibal byl generál a státník z Kartága (dnešní Tunisko), který ve druhé punské válce úspěšně bojoval proti Římanům.

BITVA U JEZERA TRASEMINE

V roce 217 př.n.l. převedl Hannibal své oddíly s jízdou a slony přes Alpy do Itálie a nalákal římského konzula Flaminia s jeho oddíly, aby ho následovaly k jezeru Trasemine v Umbrii. Římané následovali Hannibalovy oddíly do úzkého údolí na severním břehu jezera. Když římské oddíly vstoupily do údolí, ocitly se v pasti. Kartagince měly před sebou, jezero po své pravé straně a kopce po levé. Římané nevěděli, že nahoře v kopcích Hannibal ukryl svou lehkou jízdu a část své armády. Jakmile byli Římané uvězněni v údolí, byli napadeni z obou stran a neměli kam uniknout. Při drtivé porážce bylo více než 15000 Římanů zabito a 10000 zajato.

Co má tedy Hannibal společného se současným světem? Je to zcela zřejmé. Všechno je to o tom, být zatažen do osudové pasti, aniž by si toho byl kdo vědom.

COVID zaútočil na již tak oslabený svět

Jak se svět blíží ke konci ekonomické éry, všechno, co se může pokazit, se pokazí. Coronavirus do tohoto období určitě zapadá, protože nemohl zasáhnout svět v horším okamžiku. Nikdy se nedozvíme, zda byl Covid-19 vytvořen lidmi náhodně nebo záměrně nebo zda je výsledkem přírodního vývoje. Co však víme je to, že vznik Covidu bylo jako iniciovat spouštěč časované bomby. Časovaná bomba je světový finanční systém, který se chystá explodovat.

Důležité podniky v oblasti maloobchodu, volného času, cestování, leteckých společností jsou zavírány každým dnem a většina z nich již nikdy nebude otevřena. Stovky tisíc malých podniků po celém světě zavřely s ničivými důsledky pro jejich vlastníky. Nadcházející deprese ovlivní všechny úrovně společnosti.

ZA TŘI ROKY VZROSTLO BOHATSTVÍ MILIARDÁŘŮ O 70%

Na vrcholu globální pyramidy bohatství máme největší pasti bohatství v historii. Jedná se o 2200 světových miliardářů. Za poslední tři roky vzrostlo jejich bohatství o neuvěřitelných 70% nebo 4,2 bilionů dolarů. Jejich celkové bohatství je nyní 10,2 bilionů dolarů. Je pravděpodobné, že v příštích 5-10 letech přijdou tito miliardáři v reálném vyjádření nejméně o 90% jejich bohatství. Ani jeden z nich ale neočekává, že se to stane nebo že se na to připraví. Pokud jde o počet milionářů na světě, odhady se pohybují mezi 13 a 46 miliony milionářů. Zvyšující se ceny domů zřejmě vytvořily mnoho dalších milionářů.

GLOBÁLNÍ DLUH STIMULUJE GLOBÁLNÍ BOHATSTVÍ

Hanibalova_past_znici_svetove_bohatstvi_Vlastimil_Kojzar

Celkové globální finanční bohatství vzrostlo od roku 1990 téměř 3x, z 80 bilionů dolarů na 225 bilionů dolarů. Tato obrovská akumulace bohatství však spočívá na velmi křehkém dluhovém základě. Ztrojnásobení bohatství bylo možné pouze současným více než ztrojnásobením globálního dluhu z 80 bilionů dolarů v roce 1990 na dnešních 277 bilionů dolarů.

Akcie jsou poháněny likviditou – je to investice bez hodnoty

Jde tedy o likviditu založenou na dluhu, která primárně vyhání trhy s aktivy vzhůru. To vytváří fantazijní poměry P/E (poměr mezi tržní cenou akcie a čistým ziskem na akcii) a ocenění, která mají velmi málo společného s růstem průmyslu a financí před 150 lety. Ale zpět k Hannibalovi, i když je mrtvý už 2200 let.

Od září 2019 máme ve finančním systému velké a potencionálně závažné problémy. A máme virus, který přivodil kolabování důležitých částí světové ekonomiky kvůli vládám, které se tímto virem zabývají. Ale navzdory těmto obrovským problémům, akciové trhy po celém světě vzkvétají.

HANNIBALOVA PAST

Pravděpodobně ještě nekončí prudký vzrůst akciového trhu. Ale v příštích několika týdnech nebo měsících trh zkolabuje. Před tímto kolapsem musí být každý investor, velký nebo malý, který má nějakou rezervní likviditu, nasát na trh těsně před jeho vrcholem.

To je Hannibalova past. Každý musí být vtažen do akcií na vrcholu trhu. A pak TŘESK! Stejně jako Hannibal zcela zaskočil Římany, stejně tak dojde k prudkému propadu akciového trhu. Tentokrát to ale nebude jako v březnu 2020 s rychlým zotavením. Ano, samozřejmě, většina investorů bude při poklesu cen nakupovat. To jen zesílí bolest. Protože nadcházející kolaps bude počátkem sekulárního medvědího trhu, který může trvat 10 a více let. A stejně jako Hannibal zmasakroval Římany, nadcházející medvědí trh zmasakruje investory. V reálných hodnotách by investoři snadno mohli zažít více než 90% pokles všech nadhodnocených aktiv, akcií, dluhopisů a majetku. Opět, reálné hodnoty znamenají konstantní a stabilní kupní sílu.

INDEX DOW ZTRATÍ 97% V REÁLNÉ HODNOTĚ – VE ZLATĚ

Hanibalova_past_znici_svetove_bohatstvi_Vlastimil_Kojzar

Současný poměr indexu Dow/Zlato je 15. V roce 1980 to bylo 1 ku 1. Poměr dosáhl vrcholu v roce 1999 a dlouhodobý trend nyní směřuje dolů, jak ukazuje následující graf. Cíl pro poměr Dow/Zlato je 0,5 ku 1. To znamená, že v následujících letech Dow proti zlatu ztratí 97%.

Jen málo lidí věří, že pokles tohoto rozsahu je možný. Vzpomeňte si ale, že od roku 1929 do roku 1932 index Dow klesl o 90% a že trvalo 25 let, než se zotavil. Tentokrát je situace drasticky horší jak z pohledu dluhu, tak z pohledu nadhodnocení akciového trhu. Takže pokles 95%+ není nereálný.

historie ukazuje, že pouze zlato uchovává bohatství v reálných hodnotách

Pouze zlato splňuje roli trvalého zachování hodnoty v reálných hodnotách. Opět, historie to dokazuje. Za Hannibalových časů, před 2200 lety, bylo možné za jednu unci zlata koupit kvalitní oděv pro muže, stejně jako dnes.

Vzhledem k tomu, že investoři byli centrálními bankami zachraňováni po desetiletí, očekávají to samé i dnes. To je důvod, proč budou v investování pokračovat a budou při každém poklesu nakupovat, dokud jim nedojdou peníze. Bohužel, jen velmi málo investorů si vystoupí před dosažením dna.

největší destrukce bohatství

Proto uvidíme největší destrukci bohatství v historii. Za 5-10 let může mít svět místo současných 2200 miliardářů pouhých 200 (v dnešních penězích). Všechny podniky samozřejmě nezmizí. Ale výnosy dramaticky poklesnou a poměry P/E zkolabují. Vezměme například podnik s dnešní cenou akcie 300 amerických dolarů a s výnosem na akcii 10 dolarů.

Poměr P/E je tedy 30 (30x$10=$300). Pokud v recesi/depresi výnos poklesne o 70% a poměr P/E klesne na 5, bude to vypadat následovně:

3 dolary (výnos na akcii) x 5 (poměr P/E) = 15 dolarů (cena akcie).

Tato společnost tedy stále vytváří zisk, i když menší. Nicméně, cena akcie klesá z 300 na 15 dolarů (o 95%). Poměry P/E=5 nebo menší nejsou během depresí/recesí neobvyklé. Zažil jsem to v sedmdesátých letech. Totéž se stalo v třicátých letech.

HISTORIE, HISTORIE, HISTORIE

Opět, jak často zdůrazňuji, historie je nejlepší učitel. Každý se domnívá, “Dnes je to jiné” já ale tvrdím, že to tak není. Téměř všechno, co dnes zažíváme, se již dříve stalo. Takže v příštích letech bude zničeno obrovské bohatství. A jiná bohatství budou vytvořena v oblastech, jako jsou tvrdá aktiva a průmysl zdrojů. Drahé kovy budou zřejmým hlavním příjemcem. Na počátku tohoto roku některé ze zkušených švýcarských soukromých bank jako Lombard Odier radily svým klientům, aby zajistili svá portfolia zlatem. Velmi málo správců bohatství je stejně bystrých jako 200 let staré švýcarské banky. Akciím těžařů drahých kovů se v nadcházejícím kolapsu měny pravděpodobně bude dařit mimořádně dobře, stejně jako zlatu a stříbru. Jak historie potvrzuje, v příštích 10 letech je konečným uchovatelem bohatství fyzické zlato a stříbro držené mimo bankovní systém.

Pamatujte, že trhy mohou vždy růst výše, i když jsou masivně nadhodnoceny. Ale když je riziko maximální, nejde o to vymačkat poslední zbytek zisku z vašeho investičního portfolia. Místo toho jde o ochranu vašich zisků. A to nelze provést, pokud je celá investice stále vázána do nadhodnocených aktiv. Pamatujte, že v sekulárním medvědím trhu každý prohrává.

Trik je, ztratit co nejméně.

Zdroj:

9.12.2020

Egon von Greyerz

(zkráceno)