+420 735 763 753 kevlar@centrum.cz

Historické lekce prosperity vs. chudoby

Jako vnuk Čingischána se musel Kublajchán hodně předvést. Zaměřil se tedy na v té době největší kořist známého světa: jižní Čínu. Kublajchán dokončil dobytí Číny v roce 1279, vytvořil novou říši a založil dynastii Jüan. Mongolové byli známí svými drahými zvyky – měli rádi zejména válčení a ženy. A tak, když jim začali docházet peníze, správci dynastie Yuan začali tisknout papírové peníze. Yuanští úředníci nebyli první, kdo s touto myšlenkou přišel; vláda předchozí dynastie Song tiskla peníze také. Ale byl zde jeden obrovský rozdíl… Papírová měna dynastie Song, známá jako guanzi, byla kryta měděnými, stříbrnými a zlatými mincemi. Jüanská měna však nebyla kryta ničím. A tak kdykoli vládě začaly docházet peníze, jednoduše vytiskla další.

V roce 1350 byl Kublajchán již několik desetiletí mrtvý. Ekonomičtí správci dynastie Yuan však stále tiskli papírové peníze jako pominutí. A v Číně to způsobilo těžkou hyperinflaci. Fiskální nezodpovědnost vlády obrátila životy lidí vzhůru nohama a po celé zemi vypukly vzpoury. V roce 1368 se dynastie Yuan zcela zhroutila a na scéně se objevil opuštěný rolnický zemědělec, bývalý mnich, zvaný Zhu Yuanzhang, stal se císařem a založil novou dynastii Ming.

Tato dynastie, pro stimulaci ekonomiky zpustošenou inflací, nastolila bezprecedentní úroveň ekonomické svobody. Trhy a průmyslová odvětví byly deregulovány; vláda se vzdala svého monopolu na produkci soli a obchodníkům nikdo nebránil vytvářet tržní prostředí s tržními cenami. Vláda časem stabilizovala měnu a znovu zavedla kovové mince. Úředníci dynastie Ming v patnáctém století dokonce v Číně umožnili používání zahraničních měn, jako byl španělský stříbrný dolar. To vše se ukázalo jako mnohem stabilnější prostředek směny než ničím nekrytá fiat měna a čínská ekonomika díky tomu vzkvétala. Bohatství dramaticky vzrostlo. Čína dokázala postavit kanály, mosty, rozšířit a opevnit Velkou zeď a dokončit řadu dalších projektů veřejných prací. (Mimochodem, zdanění bohatých nebylo hlavním zdrojem financování infrastruktury. Obchodníkům byla místo toho vyjadřována velká úcta za jejich dobrovolné příspěvky na veřejné blaho).

Čína se stala jednou z nejbohatších a nejmocnějších zemí na světě. Není těžké pochopit proč. Ekonomická svoboda. Deregulace. Stabilní měna. Odpovědné výdaje. V historii jsme tyto prvky viděli znovu a znovu.

Historicke_lekce_prosperity_vs_chudoby_Vlastimil_Kojzar

Městský stát Benátky se v desátém století řídil podobným modelem ekonomické svobody. V době, kdy se středověká Evropa dusila pod feudálním systémem, byly Benátky jedním z mála míst, kde se i rolníci mohli stát bohatými. Benátská vláda založila komanditní společnosti, zakotvila právní stát a nakonec zavedla zlatý benátský dukát – zlatou minci, která se pro mezinárodní obchod, díky své čistotě a stabilitě, stala rychle přijímanou po celém světě. Malé Benátky se v důsledku těchto politik staly jednou z nejbohatších a nejmocnějších ekonomik v Evropě.

O několik století později Nizozemsko tento model ještě vylepšilo a stalo se nejkapitalističtější zemí, jakou kdy svět viděl. Nizozemci založili první burzu cenných papírů, první veřejně obchodovatelné společnosti (jako např. holandská východoindická společnost) a nespočet dalších finančních inovací, od podílových fondů až po opce na akcie. Vláda ustoupila a umožnila soukromému sektoru vzkvétat. Zavedla přiměřené daně a udržovala stabilní měnu; nizozemský gulden (stříbrná mince) se v v průběhu sedmnáctého století stal rezervní měnou Evropy.

Historie je plná příkladů, které ukazují, jak je ve skutečnosti zavedení ekonomické prosperity docela jednoduché. Stačí k tomu ekonomická svoboda, fiskální odpovědnost a stabilní měna. Takto se i Spojené státy staly nejbohatší zemí světa. Směr, kterým se nyní Spojené státy a většina západních zemí ubírají, je však opačný. Prokazují naprostý nedostatek fiskální zodpovědnosti. Utrácejí biliony dolarů, jako kdyby to nebyl žádný problém. Dluh ve výši 30 bilionů dolarů (o 50% větší než velikost celé ekonomiky), pro ně nic neznamená. Centrální banky také nadále znehodnocují měnu; loňský rok “vytiskly“ tolik peněz, že se rozvaha Federálního rezervního systému během několika měsíců téměř zdvojnásobila.

Historicke_lekce_prosperity_vs_chudoby_Vlastimil_Kojzar

A historie je těchto příkladů také plná. Západořímská říše se zhroutila v důsledku své nikdy nekončící korupce, fiskální nezodpovědnosti a znehodnocování měny. Francouzská monarchie Bourbonů, Rakousko-Uhersko, Osmanské říše – všechny skončily jako zkorumpované, naduté a vysoce regulované byrokracie s obrovskými dluhy. Při zpětném pohledu lze získat celkový přehled – 5000 let lidské historie poskytuje jasný obraz o tom, jaké prvky vytvářejí prosperitu a jaké chudobu.

Pokud vaše vláda aktivně vytváří extrémní deficity, tiskne peníze, znárodňuje průmyslová odvětví, snižuje daně a přijímá další marxistické principy – jsou to principy prosperity nebo chudoby? Opět, historie je docela poučná. Nezapomeňte ale, že zde mluvíme o trendech. Zítra se nic vážného nestane. Ještě důležitější je proto myslet na budoucnost (a budoucnost vaší rodiny), protože vaše vláda na to rozhodně nemyslí.

Nemůžete kontrolovat, co politici a centrální bankéři hodlají dělat. Nemůžete ovlivňovat konečnou situaci národa, ale můžete ovlivnit svůj vlastní stav a svou budoucí prosperitu. Pokud například zvýší daně, můžete být připraveni podniknout právní kroky ke snížení vašeho dluhu. Pokud devalvují měnu, můžete ochránit své úspory v alternativních aktivech. Pokud přehnaně zregulují podnikání, můžete zvážit restrukturalizaci ve výhodnější jurisdikci.

To je to, o čem Plán B je – že v případě, ať se cokoliv stane nebo nestane, vždy budete ve výhodné pozici.

Zdroj: 

4.2.2021

Simon Black