+420 735 763 753 kevlar@centrum.cz

Historii nelze uniknout: nekrytá měna časem selže

Papírová měna vedla ke kolapsu téměř všech ekonomik, které chtěly pro obchodování se zbožím a službami zavést ničím nekrytou měnu. Pro kdysi mocný dolar to také nevypadá moc dobře.

V průběhu historie selhaly všechny pokusy s používáním ničím nekrytých měn (tzv. “fiat“ měn). V případě, kdy vláda tiskne ničím nekryté peníze, nevyhnutelně následuje pohroma. Nicméně dlouhá historie neúspěšné “fiat“ měny je stále dnešními tiskaři ignorována.

historii_nelze_uniknout-nekryta_mena_casem_selze_vlastimil_kojzar

Na začátku prvního století obsahovala římská mince denarius přibližně 94% stříbra. Na konci stejného století bylo množství stříbra v minci sníženo na 85%. Římský císař Nero (vládl v letech 54-68) a následující císaři devalvovali denarius proto, aby mohli snadněji zaplatit výdaje a současně se stali bohatšími. O sto let později obsahoval denarius méně než 50% stříbra a římský císař Philippus Arabs (244-249) devalvoval měnu v roce 244 tak, že obsahovala 0,05% stříbra. V době pádu Římské říše obsahoval denarius pouze 0,02% stříbra a stal se jako měna bezcenným.

V Číně byla počáteční papírová měna krytá mědí. Když se měď stala vzácnou, Čína začala používat železné mince. Také této měny bylo vytvořeno příliš mnoho a brzo byla devalvována. V jedenáctém století vydala Schezuan banka jinou papírovou měnu, kterou bylo možné vyměňovat za hodnotné zboží, jako jsou vzácné kovy nebo hedvábí. Pokračující válka se sousedními Mongoly způsobila ekonomickou inflaci. Čína prohrála válku s Čingischánem, který byl ale velice zaneprázdněn jinými výboji, aby věnoval větší pozornost Číně. Čingischánův vnuk Kublajchán přivedl Čínu a její finance pod mongolskou nadvládu. Kublaj používal fiat měnu pro obrovský obchod s Čínou včetně obchodu s Marco Polem. Jednoduše pokračoval v ohromném tisku peněz tak, jak pokračoval v plenění a dobývání. Ale naplňováním ekonomiky bezcennými monopolními penězi zruinovalo mnohé a chaos se stal normou.

Francie má zajímavou historii s papírovými penězi. Možná je to jediná země, která čelila ekonomickému kolapsu ne jednou, ne dvakrát, ale třikrát tím, že zaplavila zemi ničím nekrytou měnou.

Život na vysoké noze krále Slunce Ludvíka IV zanechal jeho nástupcům dluh ve výši 3 miliard livrů, kteří se s ním museli nějak vypořádat. Ludvík IV zoufale potřeboval příjmy z daní a jejich platby vyžadoval v papírové měně. Předvídatelně, k již existující měně byla rychle tištěna další měna a stala se bezcennou.

V osmnáctém století začala Francie s dalším pokusem v tištění papírové měny, která se nazývala asignáty. Ke konci století asignát trpěl inflací 13000%. Napoleon se měnu pokusil zachránit založením zlatého franku, což francouzskou nestálou měnu stabilizovalo. Někdo by si mohl myslet, že Francouzi pochopili spojitost mezi stabilní ekonomikou a zlatem podloženou měnou. Nic takového.

Ve třicátých letech dvacátého století se Francie vrátila k papírové měně, k papírovému franku. Za pouhou více než jednu dekádu ničím nekrytý frank devalvoval o 99%. Třetí pokus Francie v tisku bezcenných monopolních peněz se ukázal být žalostným selháním.

historii_nelze_uniknout-nekryta_mena_casem_selze_vlastimil_kojzar

Po první světové válce čelila německá Výmarská republika historickým dluhům. A tak Německo využilo tiskařské lisy – na plný výkon pracovalo celkem 133 tiskáren. Marka se stala víc než bezcennou a byla používána k zatápění v pecích. Spalování papírové měny pro vytápění bylo účinnější, než její použití pro obchod.

historii_nelze_uniknout-nekryta_mena_casem_selze_vlastimil_kojzar

Trakař se stal peněženkou.

Během dvacátého století mnoho dalších zemí zaplavilo své ekonomiky ničím nekrytou měnou, které následně zkolabovaly. Zdá se, že mnohým unikla přímá korelace mezi vládním ovlivňováním peněz a devalvací měny.

Naučily se snad Spojené státy něco o fiat penězích? Kolonie šťastně naskočily na vyzdobený vůz a začaly zaplavovat zemi svými vlastními papírovými penězi. Když začaly být tyto měny rychle vydávány ve velkém, tak byly – překvapení! – devalvovány. Revoluční válka byla financována papírovou měnou nazývanou continental. Ta také zkrachovala ve velkém stylu. To konečně přivedlo některé střízlivě uvažující Američany k tomu, že ničím nekryté měně začali nedůvěřovat. Americký dolar byl nyní kryt zlatem a zažil nádherný a nejbohatší ekonomický růst v historii. Za všech částí světa přicházeli lidé, aby byli součástí tak úspěšného příběhu.

Jako by to bylo naplánováno, objevil se Federální rezervní systém. Měna se opět dostala pod záštitu vládní ochrany a manipulaci. Na základě rozhodnutí prezidenta Roosevelta z roku 1933 bylo vlastnění zlata nelegální. Vazby mezi americkým dolarem a zlatými rezervami země byly postupně oslabovány až do roku 1971, kdy prezident Nixon zlatý standard zrušil úplně. Kdysi mocný americký dolar se ihned proměnil na ničím nekrytou měnu. Následovala dekáda zhoubné inflace.

Spojené státy následovaly historickou šablonu papírových peněz. Vláda v současné době bezstarostně tiskne dolary, aby zaplatila rekordní dluh (zní to jako známý refrén?). Jak Spojené státy směřují do období vysoké inflace, tak americký dolar alarmující rychlostí ztrácí hodnotu.

historii_nelze_uniknout-nekryta_mena_casem_selze_vlastimil_kojzar

Historické zkušenosti ukazují, že inflace je garancí devalvace měny. Ve druhé světové válce zažilo Řecko nárůst inflace o 18% denně. Deficit země se za rok ztrojnásobil. A pak se situace doopravdy zhoršila. Invaze sil Osy způsobila propad příjmů o 70%. Jako mnoho jiných zemí v minulosti, začalo Řecko tisknout bezcennou měnu a zažilo jednu z nejhorších hyperinflací v historii.

Jak bylo již dříve zmíněno, tak bezprostředně po první světové válce čelila německá Výmarská republika nevídanému dluhu. Žádná země neakceptovala jeho bezcennou marku jako splátku a tím přinutilo Německo prodávat marky za jiné zahraniční měny za jakoukoli cenu. To vedlo ke známé německé hyperinflaci 29500% za měsíc.

Zimbabwe je proslulá svou 100 biliónovou bankovkou během období katastrofické hyperinflace. Vzhledem k tomu, že v roce 2008 čelila Zimbabwe hyperinflaci 79 miliard procent, tak se ceny denně zdvojnásobovaly. Bochník chleba stál 35 miliónů zimbabwských dolarů. Vládní intervence lze považovat za zdroj jakékoli hyperinflace.

Historii nelze uniknout. Papírové peníze a nekontrolovatelné národní dluhy vždy devalvovaly měnu a způsobily masivní inflaci. Americký dolar zůstává na vrcholu. Jakým směrem se posune, je na posouzení každého jednotlivce. Cestovní mapa k finanční kalamitě ale již byla stanovena před tisíci lety. Zajímá to někoho?

Zdroj:

2.4.2018

Alex Deluce