+420 735 763 753 kevlar@centrum.cz

HLAVNÍ FAKTOR PRO INVESTICE DO STŘÍBRA: Pět miliard uncí vytěženého stříbra za minulou dekádu je ekonomicky ztraceno

Stříbro bude vzhledem ke zlatu pravděpodobně lepší investicí kvůli jeho vzácnosti a omezeným budoucím dodávkám. Zatímco v poslední době je zlato středem pozornosti, tak vsadím svůj poslední stříbrný dolar, že během příští finančně-měnové krize stříbro překoná zlato.

Ale dříve než poskytnu mojí analýzu, chci poskytnout několik komentářů o analyticích, kteří říkají, že “STŘÍBRO NENÍ REÁLNÁ INVESTICE“ jako zlato. Sleduji mnoho webových stránek a informačních bulletinů, ze kterých lze získat dojem, že stříbro je právě jen průmyslový kov a jeho letošní malý nárůst ceny oproti zlatu dokazuje, že nemá cenu do něj investovat. Ano, je pravda, že stříbro dosud (červen 2020) není cenově tak výkonné jako zlato a že jakmile širší akciové trhy začnou opět krachovat, tak může pravděpodobně dojít výprodejem papírového stříbra ke snížení ceny fyzického kovu. Avšak dovedu si představit, že v  maloobchodním prodeji bude v té době získání produktů z neraženého stříbra dokonce obtížnější, než během března-dubna 2020.

Nehledě na to, důvod, proč věřím, že stříbro bude do budoucna jedna z mála KLÍČOVÝCH INVESTIC, má co do činění s nepříznivou energetickou situací, které čelíme…což označuji jako ENERGETICKÝ ÚTES. Naneštěstí, většina analytiků, kteří se dívají na stříbro více jako na průmyslový kov, nerozumí klesajícímu EROI (energetické návratnosti investic = poměr využitelné energie dodané z konkrétního zdroje k množství energie použité k získání tohoto zdroje energie) a jak EROI ovlivňuje světovou ekonomiku a finanční systém. A tak pokračují v kritizování příznivců fyzického stříbra. Jednoduše to považuji za úsměvné, zvláště když pouze za minulé tři měsíce Federální Rezerva nakoupila aktiva v hodnotě 3 biliónů amerických dolarů. Mimoto, celkový veřejný dluh Spojených států se v roce 2020 zvýšil o 25 miliard dolarů za den, více než pětkrát oproti průměrné denní sazbě za poslední desetiletí.

Zatímco všichni tito módní FINANČNÍ KOUZELNÍCI FEDu ještě americký dolar nebo víru v trh s americkými obligacemi nezničili, časem ho zničí. Buďte trpěliví. V tom okamžiku, těch pár, kteří vlastní fyzické drahé kovy, zvláště stříbro, budou rádi, že pochopili, že nelze vymazat více než 2000 let MĚNOVÉ HISTORIE STŘÍBRA.

JE TO SPRÁVNĚ… Za posledních deset let je pravděpodobně navždy ztraceno pět miliard uncí vytěženého stříbra

Ironicky, existence ANTI-STŘÍBRNÉHO analytika bude ve skutečnosti důvodem investovat do stříbra. Opět, většina analytiků se na stříbro dívá více jako na průmyslový kov. Říkají, že skutečný měnový kov je zlato, ne stříbro. Avšak, co se zdá být těmito analytiky vážně přehlíženo je, že stříbro v TROJSKÝCH UNCÍCH je stále zdaleka nejžádanější investiční kov. V letech 2010 až 2019 byla celková poptávka na fyzické investiční stříbro 2,3 miliardy uncí proti 345 milionům uncí zlata. Určitě, výše investice v dolarech do zlata byla mnohem větší, ale unce proti unci, stříbro je největší investiční trh s fyzickým kovem na světě. Tím bylo řečeno, že investoři do stříbra by měli být šťastní vědět, že za minulou dekádu je 5 miliard uncí světové těžby pravděpodobně navždy ztraceno. Výraz, který používám pro toto ztracené stříbro je “EKONOMICKY ZTRACENÝ“ kov.

Někteří analytici drahých kovů, jako je Jan Nieuwenhuijs z Voima Gold uvedli, že na světě existuje mnohem více nadzemního stříbra, než zveřejnila Vědecká společnost pro stříbro (Silver Institute) jako “Identifikovatelné nadzemní zásoby“. Jan tvrdí, že v nadzemích zásobách na světě existuje 1,6 miliónu tun nebo 51 miliard uncí stříbra, 20krát více, než v roce 2019 uvedených 2,5 miliard uncí fyzických investičních zásob. Tato informace je uvedena ve Výroční zprávě o globálním trhu se stříbrem (World Silver Survey) Výzkumné a poradenské společnosti pro trhy s drahými kovy (GFMS – Gold Fields Mineral Services). Co se zdá, že Jan pohodlně ignoruje je, že velké procento tohoto stříbra je navždy “Ekonomicky ztraceno”. Jak je reálné do této kalkulace zahrnout většinu stříbra používaného pro průmyslové účely, které je stále ve starých domech, spotřebičích, elektronice nebo na skládkách po celém světě? Přece nemůžeme v nějaké účelové kalkulaci považovat toto “ekonomicky ztracené” stříbro za nadzemní zásoby. Je to ryzí ODPAD.

Pokud se podíváme na trh se stříbrem za poslední dekádu, moje výpočty naznačují, že nejméně 5 miliard uncí stříbra z důlních dodávek bylo ekonomicky ztraceno. Toto číslo jsem odvodil určením, kolik stříbra bylo ročně recyklováno v každé kategorii a potom odhadl celkové ztracené množství. Začal jsem s celkovou důlní dodávkou stříbra od roku 2010 do roku 2019 a potom odečetl odhadované ekonomicky ztracené množství:

Přibližně 60% nebo 5 miliard uncí z celkových 8,35 miliard uncí důlních dodávek stříbra z období 2010-2019 bylo ekonomicky ztraceno. Nyní to porovnejte s odhadovanými 123 miliony uncí nebo s pouhými 12% ztracených důlních dodávek zlata za minulou dekádu. Takto, 88% z 1,03 miliardy uncí vytěženého zlata za stejné období může být považováno za nadzemní zásoby. Většina ekonomicky ztraceného zlata v letech 2010-2019 pocházela z technologického sektoru. Podle Světové rady pro zlato (World Gold Council) byla spotřeba zlata v technologickém sektoru za těchto deset let 116 miliónů uncí. Zatímco bylo nějaké zlato z této špičkové technologie recyklováno, 90% světového recyklovaného zlata pochází ze zlomkových zlatých šperků.

Bohužel, většina lidí, kteří kupují stříbrné šperky, je raději zahazuje, než aby je prodávala pro recyklaci odpadu. Doprava do zastavárny prostě nestojí za námahu a čas, aby prodali stříbrné šperky v hodnotě 10-25 amerických dolarů. A tak většina těchto šperků, které byly za posledních 50 let vyrobeny, pravděpodobně nikdy recyklována nebude. Zajisté, pokud cena stříbra vzroste na 100 dolarů za unci, tak možná uvidíme více recyklovaných stříbrných šperků, ale pochybuji, že se zpět na trh dostanou miliardy uncí.

Za poslední dekádu například, dodávky zlomkových stříbrných šperků pro recyklaci tvořily pouze 12% z celkem 1,86 miliardy uncí recyklovaného stříbra na světě. Z celkové poptávky 1,87 miliardy uncí na stříbrné šperky v období 2010-2019 jsem určil, že konzervativních 15%, pouze 281 miliónu uncí může být recyklováno. Ne, to není překlep. Celková recyklace stříbra za desetileté období byla 1,86 miliardy uncí oproti poptávce 1,87 miliardy uncí na stříbrné šperky. Zdroj jak pro recyklaci stříbra, tak i pro důlní těžbu pocházejí z výroční zprávy o globálním trhu se stříbrem.

Světová důlní těžba stříbra je po sečtení těžeb jednotlivých let v období 2010-2019 celkem 8,35 miliard uncí:

Následující přehled ukazuje, proč bude stříbro v budoucnu mnohem výkonnější investiční aktivum než zlato.

Stříbro vs. Zlato:  Důlní těžba & Recyklace (2010-2019)

  • Globální Důlní Těžba Stříbra = 8,35 miliard uncí
  • Globální Recyklace Stříbra = 1,86 miliardy uncí
  • Poměr Recyklace Stříbra-Důlní Těžba = 22%
  • Globální Důlní Těžba Zlata = 1,03 miliard uncí
  • Globální Recyklace Zlata = 424 miliónů uncí
  • Poměr Recyklace Zlata-Důlní Těžba = 42%

Protože pouze 8% světové poptávky zlata pochází z technologického sektoru (2010-2019) versus přibližně 50% spotřeba stříbra v průmyslu, většina vytěženého stříbra je ekonomicky navždy ztracena. V průmyslovém sektoru bylo za desetileté období spotřebováno 4,8 miliardy uncí stříbra. V průměru je recyklováno pouze 20% roční průmyslové poptávky po stříbře. Pravděpodobně tedy bude recyklována méně než 1 miliarda uncí z celkem 4,8 miliard spotřebovaných uncí.

Po sečtení veškerého recyklovaného stříbra z důlní těžby v sektorech průmyslu, klenotnictví a stříbrných věcí a po připočtení poptávky na 2,3 miliardy uncí fyzického investičního stříbra (s předpokladem na 100% recyklaci) za poslední desetiletí, jsem došel přibližně k 3,3 miliardám uncí stříbra, které NEJSOU EKONOMICKY ZTRACENY. Po odečtení těchto 3,3 miliard uncí od světové důlní těžby stříbra jsem zjistil, že 5 miliard uncí stříbra je EKONOMICKY ZTRACENO.

Opět, je to jen jednoduchý propočet.  Nyní možná někdo řekne, “Pokud cena stříbra vystřelí zpět na 50 dolarů za unci, nevzniklo by tak mnohem více stříbrného odpadu k recyklaci?” Možná ano. Avšak když cena stříbra v roce 2011 dosáhla 50 dolarů, celkově bylo recyklováno 230 miliónů uncí. I kdybychom připustili 250 miliónů uncí ročně po dobu 10 let, bylo by to 2,5 miliardy recyklovaných uncí. To je stále mnohem méně, než 8,35 miliard uncí celkové důlní těžby stříbra za toto období.

Investoři do stříbra tzv. “sedí“ na vynikající investici, jejíž mocné základní dynamice rozumí málokdo. Tvrdím, nechme Federální Rezervu a americkou vládu, aby na podporu trhů pokračovali v tisku biliónů dolarů. Čím více peněz vytisknou a čím více dluhu bude přidáno do systému, tím lepší předpoklady vlastnit drahé kovy, zvláště stříbro.

Zdroj:

18.6.2020

SRSrocco