+420 735 763 753 kevlar@centrum.cz

Iluze peněz

V tomto článku jsou uvedeny skutečnosti o hyperinflacích, o kterých většina lidí neví a které slouží jako varování pro každého, kdo si myslí, že se taková událost nemůže v jeho zemi přihodit…

Na začátku každé hyperinflace to vypadá, že je všechno pořádku. Ekonomika se zotavuje z krize, obvykle z deflace nebo z nějaké jiné podobné krize a situace se zlepšuje. Lidé se cítí lépe, protože krize pominula a v systému existuje více peněz, které vláda vytvořila. Akciové, nemovitostní i jiné trhy mají tendenci růst.

Ale je to iluze, protože ceny se ještě musí přizpůsobit veškeré dodatečně vytvořené měně.

Proč se ceny musí přizpůsobit? Protože inflace není jen výsledkem prudkého nárůstu peněžní zásoby, ale také výsledkem rychlosti oběhu peněz. Jak se obyvatelstvo ohledně stavu ekonomiky začíná cítit lépe, utrácí více. Tyto navíc vytvořené peníze začínají vstupovat do ekonomiky — a ceny se začínají zvyšovat.

Zde je názorný obrázek, jak tento časový úsek vypadá.

Jak můžeme vidět, ceny se nakonec vyrovnají veškeré dodatečně vytvořené měně. A náhlý nárůst cen je přímým důsledkem zvýšené rychlosti oběhu peněz.

Iluze_penez_Vlastimil_Kojzar

I když centrální bankéři mohou regulovat peněžní zásobu, nemohou ovlivňovat rychlost oběhu peněz, která je do značné míry psychologickým jevem a jakmile vznikne, je velmi těžké ji opět snížit. V historii se takto inflace vymykala kontrole a vedla k hyperinflacím. Proto je třeba zvýšení rychlosti oběhu peněz věnovat pozornost. Jakmile k tomuto jevu dojde, začalo odpočítávání do začátku hyperinflace.

A nemyslete si, že “se to tady nemůže stát“…

Hyperinflace, častá vzácnost

Většina lidí se domnívá, že hyperinflace je vzácná událost, ale historie svědčí o něčem jiném…

Iluze_penez_Vlastimil_Kojzar

Ve dvacátém století došlo k hyperinflaci 55krát.

Od hyperinflace ve Výmarské republice k ní došlo v průměru každé tři roky.

Od roku 1500 z celkem 617 měn bylo zničeno 25% z nich jako přímý důsledek hyperinflace (kupní síla těchto měn klesla na nulu).

Hyperinflace není vzácná událost.

Jak Mike ve svém videu (Skrytá tajemství peněz – díl 7) ukazuje, vydali jsme se na cestu, která skončí zničením měny. I když to tak nyní nevypadá, na iluzi peněz je třeba si dávat pozor. Opatření, která centrální bankéři podnikli a v nichž pokračují, jsou stejná jako ta, která, jak historie ukazuje, k hyperinflacím vedla.

Připravit se nyní je rozhodující. Nemysleme si, že potom budeme moci koupit zlato nebo stříbro — bude už příliš pozdě. Drahé kovy ve formě slitků a mincí pravděpodobně nebudou nikde k dispozici, a pokud ano, budou velmi drahé s obrovskými příplatky.

Zlato a stříbro jako pojištění proti inflaci je třeba nakoupit nyní, dříve než iluze peněz skončí.

Budete při nadcházejícím převodu bohatství na straně poražených nebo na straně vítězů?

 Zdroj:

7.10.2016

Jeff Clark

GoldSilver.com