+420 735 763 753 kevlar@centrum.cz

Inaugurační den není pro Bidena-je pro stříbro!

Ať už vás to těší nebo ne, Joe Biden složí ve středu 20. ledna prezidentskou přísahu. Ale i když se jedná o oficiální uvedení nového prezidenta, skutečná inaugurace bude pro jeden z našich oblíbených kovů, který je nejuniverzálnější a nejdůležitější pro svět, ve kterém dnes žijeme: stříbro. Je to proto, že politiky prezidenta Bidena budou požehnáním pro poptávku – průmyslovou i monetární. Zde je pohled, co čeká na stříbro. Tato očekávání se pravděpodobně začnou plnit dnem, kdy nový prezident složí přísahu…

Bidenův “stříbrný” plán

Inauguracni_den_neni_pro_Bidena-je_pro_stribro_Vlastimil_Kojzar

Zatímco přesný rozpočet ještě nebyl dokončen, máme docela dobrou představu o tom, co lze očekávat od Bidenových plánů ekonomických stimulů. To platí zejména nyní, kdy předchozí předsedkyně FEDu Janet Yellenová je ministryní financí a Bernie Sanders je předseda rozpočtového výboru. Nejprve přijde na řadu Bidenův plán “Záchrana” a příští měsíc plán “Obnova”. Oba plány se zaměřením na čistou energii způsobí v infrastruktuře skok v poptávce po stříbře. Zde je něco z toho, co chce Bidenova vláda na základě veřejných prohlášení dělat a jak to bude vyžadovat stále rostoucí množství stříbra …

Posunování země směrem k hybridnějším a elektrickým automobilům

To zahrnuje pobídky pro automobilové společnosti, aby nabízely více vozidel s nulovými emisemi. A hádejte, pro výrobu jakých vozidel je zapotřebí více stříbra? Průměrné vozidlo se spalovacím motorem (ICE) používá odhadem 15-28 gramů stříbra. Elektrické vozidlo (EV) však používá 25-50 gramů stříbra. Výroba EV tedy vyžaduje téměř dvakrát tolik stříbra. Hybridní vozidla používají 18-34 gramů stříbra na vozidlo. Možná se to nezdá hodně, ale Vědecká společnost pro stříbro (Silver Institute) odhaduje, že automobilový průmysl pohltí do roku 2025 až 90 milionů uncí stříbra ročně.

Proč je v elektromobilech použito více stříbra? Protože stříbro má vynikající elektrické vlastnosti, je ideální pro užití v různých komponentech, které elektromobily používají více než vozidla se spalovacím motorem — například v bateriích. Více elektrických vozidel = větší poptávka po stříbře. Je také pravda, že všechna auta dnes používají více stříbra než před 10-20 lety. Používá se v informačních a zábavních systémech, navigačních systémech, elektrickém posilovači řízení, systémech aktivace airbagů, automatickém brzdění, bezpečnostních systémech a v systémech bdělosti řidiče. Vědecká společnost pro stříbro ve skutečnosti předpovídá, že poptávka po kovu v automobilovém průmyslu vzroste natolik, že se stříbro v příštích čtyřech letech stane druhou největší komoditou pro průmyslové využití.

Právě začínáme…

Investování do 500 000 nabíjecích stanic pro elektrická vozidla

Téměř každá doplňková automobilová služba vyžaduje stříbro, včetně nabíjecích stanic a nabíjecích bodů pro elektrická vozidla. V současné době existuje přibližně 29 000 veřejných nabíjecích stanic — pokud by plán dosáhl svého cíle, představovalo by to 1 624% nárůst počtu nabíjecích stanic. Ať už to skončí jakkoli, bude zapotřebí více stříbra, než se v současné době pro tyto aplikace používá.

Zmodernizování milionů budov pro lepší energetickou účinnost

Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je sluneční energie. Solární energie je obnovitelný zdroj energie a nevytváří žádné emise uhlíku. A solární panely používají hodně stříbra. Solární energie je ve skutečnosti již nyní největší složkou poptávky po stříbře — a bude ho pravděpodobně potřebovat více. Množství stříbra používaného v solárních panelech se může lišit, ale průměrně je to asi dvě třetiny unce. V loňském roce jsme na naši střechu umístili 23 solárních panelů, takže jsme použili 14,8 uncí stříbra.

Používání solárních panelů — a tedy poptávka po stříbře — určitě vzroste s Bidenovými iniciativami v oblasti čisté energie. Všechna tato zvýšená poptávka však nebude pocházet z vládních iniciativ: náklady na instalaci solárních panelů jsou nižší a lze je instalovat rychleji než většinu ostatních zdrojů energie. Díky tomu jsou solární panely obzvláště atraktivní pro země druhého a třetího světa; jak Čína, tak i Indie se také vydaly cestou podstatného zvýšení solární kapacity.

Odhady po zohlednění výše uvedených skutečností naznačují, že se do roku 2030 očekává více než ztrojnásobení solární energie. Vědecká společnost pro stříbro uvádí, že jen samotný fotovoltaický průmysl v letošním roce využije 98 milionů uncí — to je více než polovina roční produkce stříbra v Mexiku, které je největším producentem tohoto kovu na světě! Mimochodem, pokud se cena stříbra zvýší, mohlo by být jeho použití v obnovitelných zdrojích omezeno nebo dokonce odstraněno? Většinou ne. Mezinárodní společnost pro výzkum komodit uvedla, že “stříbro má pozoruhodné elektricky vodivé vlastnosti, jaké ostatní kovy nemají a že existuje schopnost fyzických solárních fotovoltaických systémů snižovat množství použitého stříbra předtím, než ztráty výkonu a účinnosti začnou převažovat nad jakýmikoli výhodami dosaženým díky nižším nákladům na použité suroviny.”

Budování infrastruktury pro zelenou budoucnost včetně vytváření pracovních míst

Nejen sluneční energie, ale všechny obnovitelné zdroje energie budou pravděpodobně součástí Bidenova zeleného plánu. Větrné mlýny stříbro používají také. V motorech a generátorech větrných turbín se používají kartáče, které obsahují stříbro.  Populární jsou i měděné verze kartáčů, ale mnoho koncových uživatelů přechází na stříbrná provedení, která, i když jsou dražší, mají dlouhodobě lepší výkon.

Celkově se očekává, že se kapacita obnovitelných zdrojů energie do roku 2030 zvýší na neuvěřitelných 4,5 násobek současné úrovně, čímž se rozšíří jejich podíl na celosvětové výrobě elektřiny z 6% na 14%. A do roku 2050 se odhaduje, že solární panely a větrné turbíny budou potřebovat třikrát více stříbra, než kolik se ho používá dnes. To znamená, že tito průmysloví uživatelé pohltí více a více stříbra. A i když kontroverzní pro některé, jaderná energie je také čistým zdrojem energie. Mnoho lidí si neuvědomuje, že jaderné elektrárny používají stříbro také. Pro jaderné elektrárny se stříbro používá (s jinými kovy) k výrobě regulačních tyčí. I když je množství stříbra v jedné tyči malé, je to rozhodující komponent. Množství stříbra v reaktoru se může lišit, ale průměrný reaktor obsahuje 20 jednotlivých tyčí, což v tomto průmyslovém odvětví v loňském roce představovalo 56 tisíc uncí stříbra.

A tyče v nových typech jaderných elektráren obsahují více stříbra. Proto Mezinárodní společnost pro výzkum komodit uvádí, že poptávka po stříbře z tohoto odvětví nepochybně poroste. (Míra výměny prutů je nízká, takže poptávka po stříbře bude primárně pocházet z výstavby nových jaderných elektráren.)

A mimochodem, nejen Biden posune poptávku po stříbře výše. Ostatní země mají samozřejmě své vlastní “zelené” plány. MMF uvedl, že doufá, že skupina G20 bude koordinovat své plány — pokud ano, budování zelené infrastruktury by bylo dvakrát větší, než kdyby každá země jednala sama. Zelené hnutí celosvětově roste — a bude vyžadovat stále více stříbra.

Vybudování 1,5 milionu nových udržitelných bytových jednotek

Zatímco zelené technologie používají mnoho kovů, stříbro je klíčovým prvkem, který z těchto technologií dělá to, čím jsou. Ve výsledku bude zapotřebí více stříbra, protože bude postaveno více “udržitelného” bydlení.

Byly také zmíněny další skutečnosti, například “vyčištění znečištění z ropných a plynových vrtů a uhelných těžebních lokalit” a “vytvoření robustnější veřejné dopravy”, přičemž oba projekty budou používat zařízení, spínače, produkty atd., které obsahují stříbro.

Není pochyb o tom, že průmyslová poptávka po stříbře poroste jako přímý důsledek Bidenových iniciativ.

Ale to není vše…

Měnová poptávka

První stimulační balíček, který Biden navrhuje (plán “Záchrana”) se pohybuje v rozmezí 1,9 bilionu dolarů. A pak přijde na řadu jeho plán “Obnova”, v době vzniku článku o neznámém objemu.

Měnová poptávka

Inauguracni_den_neni_pro_Bidena-je_pro_stribro_Vlastimil_Kojzar

Zde je však třeba zdůraznit něco důležitého: rozdíl mezi těmito stimulačními plány a kvantitativním uvolňováním nebo “monetárními” stimuly spočívá v tom, že se jedná o fiskální výdaje. Jinými slovy, jedná se o prostředky, které budou přímo injektovány do ekonomiky a okamžitě utraceny. Monetární stimuly, na druhou stranu, obvykle směřují do bankovního systému a končí nafouknutím cen aktiv. Je to, jako bych vám dal 100 dolarů a vy si je uložíte na spořicí účet oproti tomu, že je ještě ten den utratíte za potraviny.

Pravděpodobně vám to nemusím říkat, ale USA na Bidenův plán 1,9 bilionu dolarů nemají zdroje a již nyní nemohou ani vyrovnat rozpočet. Někteří ekonomové předpokládají, že se s vytvářením pracovních míst a růstem ekonomiky zvýší daňové příjmy. Dluhy a deficity jsou ale nyní tak vysoké, že jsou matematicky nesplatitelné a historie vypovídá o tom, že výsledkem bude inflace (vyšší spotřebitelské ceny).

Kde na tyto stimulační programy získají prostředky? Hádejte: budou je muset vytvořit (digitálně a jinak), což zvětší již nyní nafouknutý deficit. Pro pochopení toho, že čím více něčeho vytvoříte, tím méně se to stane cenným, stačí základní vzdělání. Jak se pro tyto masivní výdajové plány vytváří stále více měnových jednotek, americký dolar bude stále méně a méně cenný — a stříbro (a zlato) z nich bude mít přímý užitek. Samotné monetární stimuly jsou ve skutečnosti 95krát větší, než roční produkce stříbra.

Nyní, když demokraté ovládají všechny tři vládní složky (výkonnou, zákonodárnou a soudní), bude tisk měn jistě pokračovat a fiskální výdaje vzrostou. Obě tyto skutečnosti budou mít přímý dopad na stříbro.

Vítejte u inaugurace stříbra

Vzhledem k tomu, že Bidenova vláda prosazuje “zelenější” společnost, bude zapotřebí stále více stříbra. Stříbro pomáhá dělat zelené technologie tím, čím jsou.

A stříbro bude nepochybně reagovat na pokračující měnové ředění, které je iniciováno nastupujícími řadami politiků a orgánů centrálních bank.

  • Už nějakou dobu žijeme ve světě tisku měn — nyní se připravte na svět tisku-a-výdajů.

Tento dvojitý úder bude mít přímý dopad na trh se stříbrem:

  • Poptávka se zvýší ze strany průmyslových uživatelů i investorů.

A větší poptávka má pronikavý dopad na vyšší cenu.

Jste připraveni na inaugurační den stříbra? Se vším, co se očekává v příštích čtyřech letech, lze bez nadsázky říci, že stříbro by mohlo být nejvýkonnějším aktivem.

Zdroj: 

19.1.2021

Jeff Clark

GoldSilver.com