+420 735 763 753 kevlar@centrum.cz

KAŽDÁ FYZICKÁ UNCE STŘÍBRA JE PRODÁNA AŽ 1000X

Cena stříbra je dnes poloviční oproti ceně z ledna 1980, která byla 50 dolarů za unci. Této úrovně bylo opět dosaženo o 31 let později v roce 2011. Bankám drahých kovů, kterým pomáhala BIS (Banka pro mezinárodní vypořádání) a centrálním bankám se opět podařilo znovu stlačit cenu stříbra na pouhých 26,1 dolarů.

Současná cena stříbra nemá s nabídkou a poptávkou nic společného. V reálném trhu by cena stříbra byla podstatně vyšší. Na falešném trhu nemají manipulátoři žádný problém stlačit cenu prodejem prakticky neomezeného množství falešného papírového stříbra.

ODHADUJE SE, ŽE KAŽDÁ JEDNOTLIVÁ INVESTICE DO FYZICKÉ UNCE STŘÍBRA JE NÁROKOVÁNA 500-1000 PAPÍROVÝMI KONTRAKTY

Skupiny LBMA a Comex prodaly své fyzické stříbro až 1000krát. Pokud má prodavač poptávku na 1000 položek produktu, z nichž má k dispozici pouze jednu položku, nejdříve si zamne rukama a pak provede vítězný tanec. Ví, že dosáhne na dobrý obchod. Vydavatelé papírového stříbra vědí, že jednají s naprosto neinformovanými a důvěřivými kupci, kteří nechápou, že žádné stříbro neexistuje, a proto jim budou i nadále falešné stříbro nabízet. Budou ho nabízet tak dlouho, dokud se kupci neprobudí a nepožádají o doručení, aby následně zjistili, že sklady se stříbrem jsou prázdné.

Je známo, že trh se stříbrem je již velmi napjatý. Pokud lidé nakupují stříbro v maloobchodě od renomovaného prodejce a dodávku převezmou, vědí, že mají skutečné stříbro. Mnohokrát jsem investory varoval, aby nekupovali ETF (burzovně obchodované fondy). Rizika jsou značná. Zde jsou některá z nich:

 • Jedná se o cenný papír uvnitř finančního systému
 • Má mnoho rizik protistrany
 • Držba zlata/stříbra není oddělena od aktiv správců
 • Přímo nevlastní žádné zlato/stříbro
 • Zlato/stříbro je uloženo v bankovním systému
 • Zlato/stříbro je pravděpodobně rehypotekováno
 • Zlato/stříbro není plně pojištěno
 • Investoři ke svému zlatu/stříbru nemají přístup

Objevuje se mnoho zpráv o problémech s fyzickým doručováním z mincoven a od prodejců drahých kovů.

PROBLÉMY V MINCOVNĚ PERTH – OPĚT

Mnoho investorů, kteří v mincovně Perth drží papírové stříbro a kteří žádají o jeho dodání, hlásí zpoždění o 4 měsíce.  Dokonce i klientům, kteří požadovali své stříbro a zaplatili za jeho převedení z nepřiděleného na registrované, bylo řečeno, že dodávku nemohou obdržet. Mincovnu v Perthu vlastní vláda západní Austrálie, takže byste nečekali, že se zříká svých závazků. Nicméně bych své zlato neukládal u žádné vlády, ať už je to v Austrálii, Kanadě nebo v USA. Zajímavé je, že tato mincovna měla podobné problémy před 10 lety, kdy zpoždění dodávek bylo až 6 měsíců! Není to tedy poprvé, co má mincovna v Perthu potíže. Když nelze věřit ani vládou vlastněné organizaci, je to jasný důkaz, jak musí být investoři opatrní.

Kazda_fyzicka_unce_stribra_je_prodana_az_1000x_Vlastimil_Kojzar

KUPUJÍCÍ POZOR NA JAKÉKOLI PAPÍROVÉ ZLATO & STŘÍBRO

Pro investory do drahých kovů není snadné se v tomto problémovém trhu orientovat.

 • Nemůžete věřit bankám drahých kovů a jejich papírovým kovům
 • Nemůžete věřit určitým mincovnám nebo prodejcům drahých kovů.
 • Nemůžete věřit burzovně obchodovaným fondům se zlatem nebo stříbrem.
 • Nemůžete věřit futures kontraktům (klasickým smlouvám dvou stran).
 • Nemůžete věřit bankám, aby držely vaše kovy.

Zlato a stříbro musí být vlastněno ve fyzické formě. Drahé kovy musí být uloženy mimo bankovní systém v nejbezpečnějších trezorech a jurisdikcích. Investor také musí mít přímý osobní přístup do trezoru. Doma byste nikdy neměli uchovávat více zlata a stříbra, než si můžete dovolit ztratit. Pokud se do vašeho domu vloupou zloději a budou ohrožovat členy vaší rodiny, bezpečný trezor vám nepomůže.

HYPER- STAG- V- DE- FLACI

Debata o -flaci neustále pokračuje, kdy oba tábory pociťují inflaci nebo deflaci. Po mnoho let jsem pevně přesvědčen, že tento ekonomický cyklus povede k hyperinflaci. Ale není to tak jednoduché. Hyperinflace je peněžní událost a vzniká v důsledku velkého nárůstu nabídky peněz, která vede k celkovému znehodnocení měny. Již nyní máme obrovský nárůst peněžní zásoby i všech hlavních měn, jejichž kupní síla poklesla o 97-99%. Další fází bude neomezený tisk peněz kombinovaný s podstatným zvýšením rychlosti oběhu peněz.

Hyperinflace však není jediná “flace“, kterou zažijeme. Zažijeme také stagflaci a deflaci. K hyperinflaci dojde u většiny komodit, včetně potravin, ropy, tvrdých aktiv a zejména u zlata a stříbra. Na druhou stranu, aktiva nacházející se v bublinách, jako jsou akcie, dluhopisy a nemovitosti zažijí deflaci – alespoň v reálných hodnotách. Reálná hodnota znamená měřeno konstantní kupní sílou, například zlatem.

Rovněž dojde k stagflaci, což znamená ekonomickou stagnaci v kombinaci s inflací. “Flace“, které si lidé všimnou, bude hyperinflace. Životní náklady a zejména ceny potravin dramaticky vzrostou. Zároveň mnoho lidí přijde o práci. Důchody a platby sociálního zabezpečení nebudou v žádném případě držet krok s inflací a mnoho lidí bude opuštěných.

MASIVNÍ DESTRUKCE AKTIV BOHATÝCH

Deflace nebo kolapsu aktiv v bublinách, jako jsou akcie, dluhopisy a nemovitosti (v reálném vyjádření), si nejdříve všimnou bohatí, kteří zažijí zničující pokles hodnoty jejich majetku. Současná bublina jmění miliardářů a milionářů praskne a stovky miliard dolarů aktiv se vypaří. Arnaultové, Gatesové, Muskové, Bezosové a Zuckerbergové tohoto světa nepochopí, jak rychle jejich bohatství zmizelo. Lehce nabyl, lehce pozbyl!

Ale nechápejte mě špatně. Žádný z těchto lidí nebude chudý. Stále budou mít obrovské bohatství, třebaže by se mohlo snížit o 75-95%. Samozřejmě se ale budou s takovým poklesem majetku cítit extrémně chudí. Největšími příjemci nadcházejícího převodu bohatství budou vlastníci komodit, jako jsou potraviny a tvrdá aktiva.

TRHY

Obrat na trzích se pomalu blíží. Nikdo by teď neměl držet běžné akcie. Riziko je obrovské a k pádu může dojít kdykoli. Nikdy nemá cenu vymačkat několik posledních haléřů z 40letého (přinejmenším) býčího trhu. Ještě horší bude v následujících letech chápat 90%+ pokles (v reálném vyjádření).

ZLATO OTOČILO

 1. března byla cena zlata 1707 dolarů za unci. Dvakrát se dotkla ceny v rozmezí 1670-1680 dolarů a naznačila, že 8měsíční korekce skončila. Od té doby cena vzrostla o 80 dolarů, ale to je jen začátek. Je smutné, že jen velmi málo investorů této příležitosti získat zlato za nízkou cenu využilo. Nyní je stále ještě skvělý okamžik nastoupit na největší býčí trh zlata a stříbra v historii. Investoři by si měli uvědomit, že na druhé straně zlatých a stříbrných mincí je kolabující měna. Z tohoto důvodu je uchování majetku tak důležité. Nezhroutí se jen akcie, dluhopisy a nemovitosti, ale také hodnota peněz, takže být likvidní není řešením.
Kazda_fyzicka_unce_stribra_je_prodana_az_1000x_Vlastimil_Kojzar

Historie nám opět naznačuje, jaké je řešení a pokud ji někdo popírá, bude litovat.

Zdroj:

21.4.2021

Egon von Greyerz