+420 735 763 753 kevlar@centrum.cz

Kolik zlata a stříbra je dostačující pro finanční krizi

Kolik zlata a stříbra potřebujete pro překonání krize

Většina z vás, kteří čtou tuto zprávu, je již přesvědčena o tom, že je vhodné vlastnit nějaké množství zlata a stříbra. Pokud někdo drahé kovy průběžně akumuluje, tak se pak přirozeně naskytne otázka: kolik zlata a stříbra potřebuji?

Představte si, že se dostaví další finanční krize a vy máte nezdravý pocit, že pro její překonání nemáte dostatek mincovního kovu. Z tohoto důvodu má cenu přemýšlet o tom, kolik uncí budu potřebovat.

Více a více investorů tento fakt rozpoznává a my v tomto ohledu také mnoho otázek dostáváme. Formulace otázek je různá, ale základní otázka je stejná: kolik fyzického zlata a stříbra bych měl vlastnit, abych ekonomickou krizi bez problémů překonal?

Proč v krizích tradiční rada nemá význam

Tradiční finanční rada je, že zlato by mělo zahrnovat 5-10 procent aktiv nebo 10-20 procent, když do nich není zahrnuta skutečná hodnota nemovitosti (vlastního kapitálu). Ale Mike a já jsme přesvědčeni, že v očekávaných nejistých dobách by uvedená procenta neměla být menší. Co platí za “normální” radu, by v nenormálních dobách mohlo být finančně zničující. Kromě toho, čím je vaše celkové čisté jmění nižší, tím jsou tato procenta méně významná. A v dobách krize potřebujete absolutní a nikoliv procentní hodnotu.

Pokud byste se snažili určit, jestli máte dostatek fyzického zlata a stříbra, tak GoldSilver.com (přední světový prodejce zlata a stříbra) pro vás vytvořil praktického průvodce. Tento nástroj je efektivní metoda k posouzení toho, zda bude vaše alokace do drahých kovů dostatečná.

Jak nakládáte s vašimi drahými kovy

Což nás přivádí k poněkud samozřejmé otázce: kdy vaše zlato a stříbro prodáte a jak naložíte se ziskem?

Bude existovat mnoho praktických možností, např. nákup podhodnocených investic, budování rodinného jmění, koupě víkendového domu nebo zajištění doplňkového příjmu během krize.

Vtip je v tom, že budete nakupovat něco ze získaného výnosu.

Výchozím bodem je znalost toho, zda máte dostatek uncí: budou vaše peníze stačit k tomu, aby vám zajistily životní úroveň během závažnějších finančních zmatků? Na tuto otázku neexistuje jediná správná odpověď. Jinými slovy, neměli byste se jen tak zeptat “kolik stříbra Mike Maloney vlastní?” a založit na tom vaše nákupní zvyklosti. Každý člověk žije v jiném prostředí a za jiných podmínek a to znamená, že by pro sebe měl použít jinou strategii.

Co očekávat v období krizí

“Závažnější finanční zmatek” bude samozřejmě zahrnovat inflaci, ale bude to mnohem více než jen inflace. Světová ekonomika pravděpodobně prodělá řadu krizí a pouze jedna z nich bude inflační.

A tyto krize se nevyřeší rychle. V důsledku toho je třeba se připravit na to, abychom odolali všem krizím, které zasáhnou ekonomiku, trhy a monetární systém, i kdyby měly trvat několik let. Pro udržení životního standardu během celého přechodného období budeme možná podporu potřebovat.

Při vytváření následujících tabulek jsme k těmto skutečnostem přihlédli.

Kolik zlata a stříbra budete potřebovat, jsem vypočítal na základě dvou faktorů: 1) vaše měsíční výdaje a 2) jak dlouho krizové období trvá.

[Poznámka: předpokládá se, že cena zlata drží krok s inflací. Historie ale ukazuje, že ji pravděpodobně podle záznamů CPI (Consumer price index – index spotřebitelských cen) značně předčí. Pokud by to tak bylo, tak je možné, že bychom potřebovali méně zlata, než tabulka ukazuje. Rovněž se předpokládá, že daně zaplatíte z jiného zdroje.]

Zde je tabulka pro zlato (založeno na předpokladu, že cena zlata je 1300 amerických dolarů za unci) :

Kolik_zlata_a_stribra_je_dostacujici_pro_financni_krizi_Vlastimil_Kojzar

Ke stanovení množství zlata, které byste si měli koupit, zjistěte celkové měsíční výdaje, které zabezpečují vaší současnou životní úroveň, a potom je přiřaďte k době trvání krizového období. Pokud máte výdaje 500 dolarů měsíčně a krize by trvala tři roky, tak pro její překonání byste potřebovali asi 14 uncí zlata. Jestli chcete pokrýt měsíční výdaje ve výši 3000 dolarů, tak pro překonání krize o délce dvou roků potřebujete 55 uncí zlata a pro čtyřletou krizi potřebujete 110 unci. Lidem s vyrovnaným životním stylem samozřejmě postačí menší množství kovu, oproti údaji v tabulce.

Tabulka pro stříbro (opět s předpokladem, že cena stříbra drží krok s inflací a jeho cena je 20 dolarů za unci):

Kolik_zlata_a_stribra_je_dostacujici_pro_financni_krizi_Vlastimil_Kojzar

Při měsíčních výdajích 500 dolarů a pro krizi trvající jeden rok potřebujete 300 uncí stříbra. Při stejných měsíčních výdajích lze krizi dlouhou 5 let překonat s 1500 uncemi stříbra. Pokud máte výdaje 3000 dolarů za měsíc, tak budete potřebovat 1800 uncí na jeden rok nebo 9000 uncí stříbra, když krizové období potrvá 5 let.

Pro uhrazení měsíčních výdajů můžeme samozřejmě použít kombinaci zlata a stříbra. Při měsíčních výdajích 1000 dolarů a pro krizi trvající 2 roky budete potřebovat 9 uncí zlata a 600 uncí stříbra.

Tato množství se mohou zdát vysoká, ale mějte na paměti, že když si nestihnete nakoupit zlato a stříbro nyní, tak budete muset pro nákup kovu použít mnohem větší množství měny později.

Výše uvedené tabulky ukazují, jak praktické může zlato a stříbro být. Oba kovy skutečně mohou být použity pro zajištění naší životní úrovně — a dokonce ji zlepšit, pokud ceny drahých kovů během období krizí vzrostou tak, jak již v minulosti několikrát předvedly.

A tak, kolik zlata a stříbra potřebujete? Doufám, že vám tyto tabulky poskytnou dostatečný návod k tomu, kolik kovu potřebujete nashromáždit.

Zdroj:
Jeff Clark
Senior Analyst, GoldSilver