+420 735 763 753 kevlar@centrum.cz

Mýtus o zelené energii

Spojené státy plánují odstavit několik jaderných a uhelných elektráren a v roce 2021 přidat nové kapacity v podobě solární a větrné energie. Vypínají tedy klasické zdroje energie a nahrazují je velkým množstvím přerušovaných větrných a solárních energetických zdrojů. Vzhledem k tomu, že se toto slovní spojení stalo tak specializovaným, mnoho analytiků a technických odborníků ztratilo kontakt se skutečností, že energie je hlavní hnací silou ekonomiky. Bohužel, drtivá většina analytiků nechápe, co se děje mimo jejich oblastí zájmů. Níže uvedená informace to dokonale popisuje s tím, proč pro budoucnost většina analytiků poskytuje nesprávné a nespolehlivé prognózy.

  1. Analytici drahých kovů: nerozumí energii a nestarají se o ni.
  2. Energetičtí analytici: nerozumí drahým kovům nebo jim na nich nezáleží.
  3. Finanční a ekonomičtí analytici: nerozumějí nebo se nestarají o energii nebo drahé kovy.
Mytus_o_zelene_energii_Vlastimil_Kojzar

Většina analytiků drahých kovů nerozumí energii, zatímco energetičtí analytici mají tendenci ignorovat drahé kovy. Zdá se však, že nejhorší skupina je finanční a ekonomická komunita, jejíž členové obvykle nerozumí nebo se nestarají o informace, které se týkají energie nebo drahých kovů, ale radí investorům, kteří se snaží přijít na to, jak nejlépe naplánovat svojí finanční budoucnost. Například velmi málo analytiků drahých kovů věnuje pozornost paralelní ceně zlata a ropy. Podíváme-li se na následující graf cen zlata a ropy, jejich ceny se pohybovaly v tandemu. Ropa je přední hnací silou ekonomiky, a když její cena prudce vzroste, ovlivní to náklady na produkci zlata a tedy i jeho tržní cenu.

Mnozí by byli například překvapeni, kdyby se dozvěděli, že když se cena ropy v letech 1971-1980 zvýšila 16 krát, cena zlata se ve stejném období zvýšila 15 krát. Avšak jen velmi málo analytiků drahých kovů na tento pozoruhodný vztah růstu cen zlata a ropy poukazuje.

Roční průměrná změna ceny zlata a ropy od roku 1971 do roku 1980:

  • Cena ropy 1971 = 2,24 USD za barel
  • Cena ropy 1980 = 36,83 USD
  • Zvýšení ceny ropy = 16 krát 
  • Cena zlata 1971 = 40,80 USD za unci
  • Cena zlata 1980 = 612,56 USD
  • Zvýšení ceny zlata = 15 krát

Je zřejmé, že cena ropy byla hlavním faktorem, která v roce 1980 posunula cenu zlata na nová maxima. Přesto je zřetelné, jak se v současnosti cena zlata odpojuje od ceny ropy. Proč? I když ceny ropy zůstávají nízké, předpokládáme vyšší ceny zlata a stříbra jak trh začíná chápat, že drahé kovy jsou “uchovatelem ekvivalentní hodnoty energie“.

Mytus_o_zelene_energii_Vlastimil_Kojzar

Navíc jsme jedním z mála webů, který poskytuje podrobnou analýzu průměrného výnosu produkce čistě stříbrných dolů. Proč je to důležité? Protože průměrný náklad na produkci jedné unce stříbra vzrostl z 5 USD na počátku tisíciletí na současnou cenu přes 15 USD. Zatímco rostoucí náklady na energii ovlivnily náklady na produkci stříbra, významným faktorem byla také klesající jakost rudy.

V letech 2005 až 2019 klesl průměrný výnos těžby z čistě stříbrných dolů z 13 uncí na tunu (oz/t) na 6 oz/t. Jak je v grafu výše uvedeno, museli těžaři z těchto dolů zpracovat více než dvojnásobné množství rudy, aby vyprodukovali pouze o 14% více stříbra. Těžba, přeprava a zpracování dvojnásobného množství rudy na produkci zhruba stejného množství stříbra, značně zvyšuje náklady na jeho produkci. Opět platí, že nezahrnutí hloubkové energetické analýzy a jejího dopadu na všechna odvětví hospodářství, je medvědí službou pro investiční komunitu. Netvrdíme, že analytici, kteří do prognóz nezahrnují energii, záměrně uvádějí investory v omyl; spíše se pravděpodobně chovají naivně.

Zde je další příklad, proč by energie měla být faktorem prognóz všech analytiků, i když se analýza zaměřuje pouze na určitá odvětví hospodářství a trhu. Americký průmysl těžby ropy z břidlic byl za poslední desetiletí zodpovědný za drtivou většinu celosvětového růstu produkce ropy. To má pro analýzu trhu velký význam, protože bez růstu produkce ropy nemůže dojít k růstu HDP. Bohužel většina ekonomů má tendenci tento důležitý vztah přehlížet. Od roku 2008 představuje americký průmysl těžby ropy z břidlic 85% čistého nárůstu celosvětové produkce ropy, takže je nesmírně důležité pochopit budoucí dynamiku domácího břidlicového průmyslu a jeho dopadu na tržní trendy. Musíme říci, že do budoucna to nevypadá dobře.

Každý rok utrpí americký průmysl těžby ropy z břidlic téměř 50% pokles produkce. Do konce roku 2018 bylo pro obrácení tohoto trendu zapotřebí přidat více než 14000 vrtů, aby se produkce zvýšila na 7,3 milionů barelů za den (mbd). Přesto byla tato investice marná a za jediný rok nastal ohromující pokles produkce o 3,5 mbd. Bohužel americký průmysl těžby ropy z břidlic není dlouhodobě udržitelným obchodním modelem kvůli důsledkům jeho rychlého poklesu. Případný krach konjunktury tohoto průmyslového odvětví bude mít negativní dopad na globální produkci ropy a růst HDP. Klesající EROI (energetická návratnost investic = poměr množství energie získané z energetického zdroje k množství energie vynaložené na výrobu této energie) a vrchol globální produkce ropy změní svět, jak jej známe. Uvedený souhrn informací byl vytvořen, abychom vám pomohli pochopit, jak tyto energetické formy ovlivní těžbu, ekonomiku, akcie, dluhopisy a trhy drahých kovů a nemovitostí.

Zdroj:

12.1.2021

SRSrocco

(zkráceno)