+420 735 763 753 kevlar@centrum.cz

POVAŽOVAT MAJETKY CENTRÁLNÍCH BANK ZA “AKTIVA“ JE PARODIE

Akhlys, řecká bohyně “Utrpení a Jedu“, má v současné době zásadní vliv na svět. Bohužel, dávka utrpení a jedu se v příštích měsících a letech bude zvyšovat. Co je zcela jasné, je to, že nadměrná dávka falešných zpráv a falešných finančních závazků zcela zničí finanční systém a světovou ekonomiku.

Jak řekl Paracelsus, renomovaný švýcarský lékař 16. století; “všechny věci jsou jedy, díky velikosti dávky je to buď jed, nebo lék.” Dávka dluhu byla nadměrná již v září 2019, kdy byl svět zasažen těžkou finanční krizí. Ale když Fed a ECB otevřely peněžní kohoutky naplno, zaplavily svět neplnohodnotnými nebo falešnými penězi. Tým BY (Biden & Yellenová) nyní tento proces svými rozmařilými výdajovými plány určitě dokončí.

Rozvahy hlavních centrálních bank od roku 2006 vzrostly 6x

Finanční systém je po celá desetiletí poškozován nadměrnými výdaji vlád a hýřivým tiskem toxických a bezcenných peněz centrálními bankami. A nyní mají s Covidem perfektní záminku k nerozumnému vytváření bilionů dolarů, eur, juanů a jenů. Svět si neuvědomuje, že tyto peníze vytvořené stisknutím tlačítka se nijak neliší od peněz deskové hry Monopoly. Stačí se podívat na rozvahu čtyř hlavních centrálních bank – Fedu, ECB, Japonské banky a Čínské lidové banky. Rozvahy těchto centrálních bank explodovaly z 5 bilionů dolarů v roce 2006 téměř šestinásobně na dnešních 29 bilionů dolarů.

Povazovat_majetky_centralnich_bank_za_aktiva_je_parodie_Vlastimil_Kojzar

Považovat majetky centrálních bank za „aktiva“ je parodie

Obchodní aktiva jsou definována jako hodnotové položky. Jak jsou tedy tato “hodnotová aktiva” ve finančním systému tvořena?

Za prvé, centrální banka vytváří toxické peníze tzv. “z ničeho“. Peníze, které byly vytvořeny bez skutečné práce nebo výroby zboží nebo služeb musí mít podle definice NULOVOU hodnotu.

Za druhé, centrální banka nakupuje “otrávená” aktiva ve formě dluhů, které nemohou být a nikdy nebudou splaceny. Tyto dluhy jsou vydávány zbankrotovanými vládami a dalšími insolventními dlužníky, kteří mohou své dluhy splácet pouze vydáváním ještě většího dluhu.

A tak by celý tento zkorumpovaný systém měl být definován jako “Jed dovnitř – Jed ven”. “Jedem dovnitř“ jsou vytvořené falešné peníze, které mají NULOVOU hodnotu. “Jedem ven“ jsou aktiva/dluhy nakoupené falešnými penězi. Tato aktiva/dluhy se stanou bezcennými a zaniknou. Celý finanční systém spočívá právě na této konstrukci toxických aktiv a závazků. Je naprosto absurdní předpokládat, že takový systém může přežít.

Druhá vlna velké finanční krize je zde

Bylo nám řečeno, že krize v roce 2009 skončila, nicméně rozvahy těchto centrálních bank se od té doby zvětšily více ne 3x. Důvod je jednoduchý. Velká finanční krize v letech 2006-9 vyřešena nikdy nebyla. Řešení krize bylo odsunuto a plechovka byla prostě jen “kopána dolů po silnici.“ Tentokrát je ale plechovka příliš velká.

Svět se utápí v dluhu

A nyní o 12 let později se celý svět topí v dluhu 280 bilionů dolarů – od začátku století 3x větším. Jednoduchou extrapolací současných trendů se předpokládá, že v roce 2030 se dluh zvýší na 360 bilionů dolarů. Podle mého názoru v příštích 4-9 letech existuje velké riziko hyperinflační exploze dluhu minimálně na 2 kvadriliony amerických dolarů. Pravděpodobně to ale bude trvat mnohem kratší dobu než 9 let.

Čím větší dluh, tím větší inflace na trzích s aktivy

Co se tedy děje se všemi vytvořenými dluhovými penězi? Téměř žádné z těchto peněz se nedostanou do reálné ekonomiky, ale zůstávají v bankách a jsou používány soukromými a institucionálními investory k nákupu aktiv, jako jsou akcie, dluhopisy a nemovitosti. A tak zatímco se z těchto peněz k běžnému člověku dostane jen velmi málo, bohatí mohou využívat této masivní likvidity k dalšímu zvětšování již tak obrovské bubliny na trzích s aktivy.

Jak nabídka peněz prudce vzrostla ze 1,3 bilionů dolarů v roce 2005 na 6,8 bilionů dolarů v roce 2021, rychlost oběhu peněz se snížila z 10 na 3. To znamená, že se vytištěné peníze nedostanou do reálné ekonomiky, ale místo toho jsou používány ke zvyšování cen aktiv. Vzhledem k tomu, že všechny tyto peníze jsou vytvářeny tzv. “z ničeho“ a jsou toxické a bezcenné, mají jen malý efekt na stimulaci reálné ekonomiky.

Investoři však žijí v iluzi, že tato toxická likvidita ve skutečnosti vytváří bohatství! Není divu, že mají tuto iluzi, protože od března 2020 vzrostla hodnota globálního majetku o 24 bilionů dolarů. To je závratných 30% světového HDP. Proč by měl kdokoli pracovat, když tiskem peněz a jejich investováním může svět nákupem akcií za pouhých 10 měsíců vytvořit 30% HDP? Je smutné, že investoři nevidí a ani se nebojí toho, že akciové trhy jen tak rostou a nezajímá je, že se tak neděje následkem zvyšování zisků a zlepšování fundamentů.

Globální krach aktiv je před námi

Co si neuvědomují, je to, že globální krach je přímo před námi – krach, který zničí 90-95% jejich iluzorního bohatství. Od začátku osmdesátých let, kdy začala poslední fáze růstu akciových trhů, si investoři zapomněli vybírat zisky. Přestože došlo k některým nepříjemným korekcím, investoři byli pokaždé centrálními bankami zachráněni. Proč by tedy měli vybírat zisk? “Trh vždy směřuje vzhůru! A tak je vždy správné na trhu být.” Zapomněli, že v letech 1929-32 poklesl index Dow o 90% a že jeho zotavení trvalo 25 let. A tentokrát jsou bubliny dluhu a aktiv mnohem větší. Nyní máme toxická ocenění vytvořená toxickými penězi.

Povazovat_majetky_centralnich_bank_za_aktiva_je_parodie_Vlastimil_Kojzar

Jak to všechno skončí?

Dluhové bubliny mohou skončit pouze jedním způsobem. Implozí dluhu a zhroucením trhů s aktivy. Před touto událostí ale dojde k závěrečnému předávkování jedem v podobě masivního tisku peněz, který je posledním a zoufalým pokusem vyřešit problém dluhu ještě větším dluhem. Bohužel, centrální bankéři nikdy nestudovali Paracelsovu poučku, že všechny věci jsou jedy, pokud je dávka příliš vysoká. Jak poslední předávkování dluhu zasáhne svět, kupní síla většiny měn dokončí svou cestu k NULE, což povede k hyperinflaci.

Hyperinflace je měnou řízená událost

Mnoho ekonomů a komentátorů si je jistých, že svět nezažije inflaci nebo vyšší úrokové sazby. Vraťme se zpět do historie, která nám pomáhá předvídat budoucnost, ale jen velmi málo takzvaných expertů chápe význam důležitosti historie. Prakticky každá velká dluhová bublina v historii skončila kolapsem měny a hyperinflací. Málokdo chápe, že hyperinflace je událost měny, nikoli poptávky.

Vzhledem k tomu, že kupní síla většiny měn, od Nixonova fatálního rozhodnutí v roce 1971 uzavřít zlaté okno, klesla o 97-99%, svět brzy zažije závěrečný přechod na NULU (nulovou kupní sílu měn). Mějte ale na zřeteli, že od současnosti bude tato změna znamenat 100% pokles kupní síly měn. To povede k hyperinflaci. Hyperinflace obvykle trvá jen krátké období, například 1-3 roky. Poté svět zažije deflační implozi cen dluhu a aktiv. Je nepravděpodobné, že bankovní systém takový kolaps přežije.

Z historie se lze poučit a před touto událostí provést ochranné opatření

Tento scénář je založen na předpokladech a pravděpodobnostech. Je také založen na historii. Žádná předpověď nemůže být nikdy stoprocentní, dokud se nestane. Ale v té době bude na realizaci ochranného opatření příliš pozdě. Co dnes víme, je to, že riziko je maximální. Víme také, že ochrana před tímto rizikem není jen moudrá, ale naprosto kritická. Historie nám říká, že v každé velké ekonomické krizi je fyzické zlato a stříbro nejvyšší ochranou.

NEOČEKÁVEJTE, ŽE TENTOKRÁT TO BUDE JINÉ!

Zdroj: 

17.2.2021

Egon von Greyerz

(zkráceno)