+420 735 763 753 kevlar@centrum.cz

Předpověď ceny stříbra pro rok 2021 a pětiletá prognóza

Jak se bude vyvíjet cena stříbra v roce 2021? A kam bude směřovat v příštích 5 letech? Předpovědi cen stříbra jsem sestavil z informací od řady analytiků a konzultantů. Sestavuji také vlastní předpověď na základě klíčových faktorů, které podle mých zkušeností s největší pravděpodobností ovlivní cenu stříbra tento rok i v příštích pěti letech.  

Mapování (stříbrného) terénu

Níže uvedená tabulka ukazuje predikci cen stříbra pro rok 2021 různými komoditními a bankovními analytiky. Zde je, co si myslí o tom, jakých cen bílého kovu se letos dočkáme.

Většina průmyslových analytiků předpovídá, že cena stříbra letos vzroste, ačkoli pět z nich uvádí, že cena zůstane pod 30 dolary za unci. Průměrná předpověď všech těchto analytiků je zhruba 32 dolarů.

Předpoved_ceny_stribra_pro_rok_2021_Vlastimil_Kojzar

Ale jak vidíte, tento rozsah cen je docela široký. A to je důležitá úvaha při předpovídání, kam by mohla cena stříbra směřovat, protože může být někdy velmi proměnlivá. Je to důsledek malé velikosti trhu a toho, že velký vliv na cenu může mít i malé množství peněz, které na trh vstupují nebo z něj vystupují. Cenové “houpačky“ — nahoru i dolů — mohou být větší, než u většiny ostatních aktiv, včetně zlata. Tuto skutečnost je třeba vzít v úvahu při pohledu na to, jak vysoká nebo nízká může cena kovu být. Co si myslím o tom, jaká bude cena stříbra tento rok a během příštích pěti let? Pro odpověď na tuto otázku se podívejme na…

Faktory, které nejpravděpodobněji ovlivní ceny stříbra

I když existuje celá řada proměnných, které mohou ovlivnit cenu stříbra, pojďme se podívat na ty, které se odehrají letos a v dalších letech a určíme, zda je pravděpodobné, že posunou cenu nahoru nebo dolů…

Průmyslová poptávka

Zhruba polovina veškerého stříbra je použita v různých průmyslových aplikacích (a další třetina ve špercích). Poptávka ze strany průmyslových uživatelů obvykle tolik nekolísá, ale v příštích čtyřech letech pravděpodobně dojde k podstatnému nárůstu díky Bidenovým “zeleným” politikám.

Stříbro je nejvodivější ze všech kovů a proto je klíčovou součástí mnoha zelených technologií a dělá je tím, čím jsou. V tomto článku se dozvíte, jak poptávka po stříbře pod Bidenem poroste.

Pokud průmyslová poptávka poroste, jak očekávám, je pravděpodobné, že cena stříbra…

Předpoved_ceny_stribra_pro_rok_2021_Vlastimil_Kojzar

Investiční poptávka

Faktor, který má vždy největší dopad na cenu stříbra, není průmyslová poptávka nebo poptávka po špercích. Je to investiční poptávka. Zde jsou důkazy…

Předpoved_ceny_stribra_pro_rok_2021_Vlastimil_Kojzar

Tento graf sahající až do roku 1960 ukazuje souvislost mezi investiční poptávkou a cenami. Červeně stínované oblasti ukazují investorský výprodej, který vedl k nižší ceně stříbra, zatímco zeleně stínované oblasti znázorňují, že rostoucí poptávka investorů vedla k růstu cen bílého kovu.

Klíčem k tomuto grafu je skutečnost, že v případě změny investiční poptávky z čistého prodeje na čistý nákup, cena vzrostla (a naopak).

S rostoucí investiční poptávkou roste i cena stříbra.

Investoři tedy stříbro kupují nebo prodávají?

Tento graf ukazuje, kolik fyzického stříbra fondy, burzy a skladovací zařízení celkem drží.

Předpoved_ceny_stribra_pro_rok_2021_Vlastimil_Kojzar

Investiční poptávka po fyzickém kovu nebyla nikdy vyšší! Dokonce, i když se objevily vakcíny, stále rostla. Investoři expozice do stříbra vyžadují. Vědecká společnost pro stříbro uvedla, že očekává, že se investiční poptávka po drahých kovech v roce 2021 bude i nadále zvyšovat. Mohu vám také sdělit, že v loňském roce poptávka u GoldSilver.com po stříbrných cihlách a prutech prudce vzrostla, zvláště když se zvýšily obavy z viru současně s březnovým propadem akciového trhu. Poptávané objemy vystřelily vzhůru.

Pokud tedy investiční poptávka — s největším dopadem na cenu stříbra — bude i nadále růst, jak se předpokládá, cena stříbra bude …

Předpoved_ceny_stribra_pro_rok_2021_Vlastimil_Kojzar

Jedna věc, která by mohla cenu stříbra snížit, je ta, kdyby vakcína fungovala a byla široce aplikována. Ekonomika by se tak mohla vrátit do normálního stavu. Zatímco v tomto scénáři průmyslová poptávka nebude klesat, investiční poptávka by mohla tlačit cenu…

Předpoved_ceny_stribra_pro_rok_2021_Vlastimil_Kojzar

Cena stříbra by se mohla také snížit, kdyby zkrachoval akciový trh nebo kdyby začala dvojitá recese — během těchto událostí se stříbru historicky nedaří.

Velké (stříbrné) představení

Pravděpodobně největším katalyzátorem pro cenu stříbra v příštích několika letech je monetární ředění. Skutečná aktiva jako jsou stříbro (a zlato) se při znehodnocování měny stávají hodnotnějšími, protože nemohou být vytvářeny pouhými několika údery do klávesnice.

A nyní probíhají jak monetární, tak fiskální stimuly. Monetární stimuly obvykle nejdříve směřují do bankovního systému a končí nafouknutím cen aktiv. Ale fiskální stimuly jsou finanční prostředky, které budou přímo injektovány do ekonomiky a okamžitě utraceny. Je to, jako kdybych vám dal 100 dolarů a vy si je uložíte na spořicí účet vs. ještě ten den je utratíte za potraviny.

Pravděpodobně vám to nemusím říkat, ale Spojené státy nemají biliony dolarů navíc, které by utratily na balíčky fiskálních stimulů. Rozpočet to již nemůže udržet v rovnováze. Někteří tvrdí, že se stimuly “vyplatí“; s vytvářením pracovních míst a ekonomickým růstem se zvýší daňové příjmy. Ale dluhy a deficity jsou nyní už tak vysoké, že jsou matematicky nesplatitelné. A historie jasně ukazuje, že povedou k inflaci (vyšším spotřebitelským cenám).

Kde získají Spojené státy prostředky na tyto stimulační programy? Musí je vytvořit (digitálně a jinak), což zvýší již tak nafouknutý deficit. K pochopení toho, že čím více něčeho vytvoříte, tím méně se to stane cenným, stačí základní vzdělání. Jak je pro tyto masivní výdajové plány vytvářeno stále více a více měnových jednotek, bude americký dolar méně a méně cenný — a stříbro (a zlato) bude cennější. Ve skutečnosti je samotný monetární stimul 95krát větší, než roční produkce stříbra!

Nyní, když demokraté ovládají všechny tři vládní složky, bude tisk měn jistě pokračovat a fiskální výdaje vzrostou. Obě tyto skutečnosti budou mít přímý dopad na stříbro.

Jak řekl Mike Maloney, pro nadcházející měnovou krizi vakcína neexistuje. Jestliže přestanou tisknout, je to jediná možnost, jak se ohledně zlata a stříbra může Mike mýlit — a to se v nejbližší době nestane. Ve světě, ve kterém právě nyní žijeme, nejsou úsporná opatření předmětem zájmu a pro vyšší ceny stříbra to je zabudovaný katalyzátor.

Z tohoto důvodu moje předpověď je, že v příštích několika letech, možná i déle, cena stříbra bude…

Předpoved_ceny_stribra_pro_rok_2021_Vlastimil_Kojzar

Moje předpověď ceny stříbra

Existuje mnoho dalších potenciálních katalyzátorů, které by mohly ovlivnit cenu stříbra. Upřímně řečeno, možností existuje mnoho, je těžké je katalogizovat.

To, o čem jsem zde pojednával, jsou jedinečné okolnosti, kterými je trh se stříbrem ovlivňován, a proč by nadcházející býčí trh mohl být větší, než mnozí očekávají.

Předpoved_ceny_stribra_pro_rok_2021_Vlastimil_Kojzar

Stačí dodat, že cokoli, co ovlivňuje cenu zlata, bude mít pravděpodobně vliv i na cenu stříbra.

Zde jsou na základě všech těchto faktorů moje předpovědi ceny stříbra pro rok 2021, a kde by se ceny mohly pohybovat v příštích 5 letech.

Pro nejbližší budoucnost představuje stříbro velmi zajímavou investiční příležitost.

Zdroj:

Jeff Clark

GoldSilver.com

(zkráceno)