+420 735 763 753 kevlar@centrum.cz

Šest důvodů, proč zlato jsou stále nejlepší peníze

Je nešťastnou historickou anomálií, že lidé považují papír v peněžence za peníze. Dolar je technicky měna. Měna je vládní náhrada za peníze. Ale peníze jsou zlato.

Proč to tedy říkám? V historii bylo jako peníze použito mnoho věcí. V mnoha společnostech, včetně římské společnosti, byl jako peníze používán dobytek. Odtud pochází slovo “pecuniary“ (finanční): latinské slovo pro dobytek je “pecus“. Ve starém Římě byla jako peníze také používána sůl a odtud pochází slovo “salary“ (plat); latinské slovo pro sůl je “is sal“ (nebo salis). Některé domorodé severoamerické kmeny používaly skořápky. Během druhé světové války byly používány cigarety. Peníze jsou tedy jednoduše prostředkem směny a uchováním hodnoty. Touto definicí by se jako peníze mohlo používat všechno. Některé věci ale samozřejmě fungují lépe než jiné. Je těžké vyměňovat si věci, které lidé nechtějí a některé věci neuchovávají hodnotu.

V průběhu tisíců let se jako nejlepší forma peněz osvědčily drahé kovy. Jak zlato, tak i stříbro i když především zlato. Na zlatě není nic magického. Mezi 92 přirozeně se vyskytujícími prvky, které jsou k dispozici … stejně jako je hliník vhodný pro výrobu letadel nebo jako je uran vhodný pro jadernou energetiku, je nejvhodnější použití zlata jako peníze. Existují pro to velmi dobré důvody a nejsou to důvody nové. Aristoteles již ve 4. století před naším letopočtem definoval pět důvodů, proč zlato jsou peníze (možná to bylo poprvé, kdy to bylo zaznamenáno na papír). Dnes je těchto pět důvodů stejně platných jako tehdy.

Sest_duvodu_proc_zlato_jsou_stale_nejlepsi_penize_Vlastimil_Kojzar

Na svých přednáškách často někomu z publika nabídnu odměnu tomu, kdo mě může obratem odpovědět, proč je zlato nejlepšími penězi. Nemůžete si je vybavit? Čtěte dál a vryjte si je do paměti. Pokud nemůžete přesně, jasně a rychle definovat věty, je to důkaz, že nerozumíte tomu, o čem mluvíte a rovněž co si možná myslíte. Správná definice peněz je něco, co funguje jako uchovatel hodnoty a prostředek směny. Vládní nekryté měny mohou a v současné době fungují jako peníze. Ale ani zdaleka nejsou ideální.

Jaké jsou tedy vlastnosti dobrých peněz? Aristoteles je sestavil ve 4. století před naším letopočtem. Dobré peníze musí být:

Trvanlivé: Dobré peníze by se neměly rozpadnout v kapse nebo se vypařit, když se nedíváte. Měly by být nezničitelné. To je důvod, proč jako peníze nepoužíváme například ovoce. Může hnít, být sežráno hmyzem atd.

Dělitelné: Dobré peníze musí být směnitelné na větší a menší jednotky, aniž by došlo ke ztrátě jejich hodnoty, aby umožnily transakci jakékoli hodnoty. To je důvod, proč jako peníze nepoužíváme například porcelán – polovina vázy Ming nestojí za nic.

Konzistentní: Dobré peníze jsou něco, co vždy vypadá stejně, takže je to snadno rozpoznatelné, každý kus je stejný jako ten další. Proto jako peníze nepoužíváme například olejomalby. Každý obraz, dokonce i od stejného umělce, stejné velikosti a vytvořený ze stejných materiálů, je jedinečný. Také proto jako peníze nepoužíváme nemovitosti, protože se jedna liší od druhé.

Přenositelné: Dobré peníze koncentrují velkou hodnotu do malého objemu a jsou snadno přenosné. Z toho důvodu i přesto, jak je pro nás zásadní, jako peníze nepoužíváme vodu – jen si představte, kolik byste jí museli dodat na zaplacení nového domu, nemluvě o všech problémech, které byste měli s jejím skladováním. To je také důvod, proč nepoužíváme jiné kovy, jako je olovo nebo dokonce měď. Mince by byly příliš velké na to, aby měly dostatečnou hodnotu a dalo se s nimi manipulovat.

Vnitřně cenné: Dobré peníze jsou něco, co mnoho lidí chce nebo může použít. To je pro fungování peněz jako prostředku směny kritické; i když nejsem klenotník, vím, že někde někdo chce zlato a přijme ho výměnou za něco pro mě cenného. To je důvod, proč nepoužíváme – nebo bychom neměli používat – kousky papíru jako peníze, bez ohledu na to, jak působivé nápisy na nich mohou být.

Ve skutečnosti existuje šestý důvod, který měl Aristoteles zmínit, ale v jeho dobách to nebylo relevantní, protože by to nikoho ani nenapadlo …

Zlato nemůže být vytvořeno z ničeho. Dokonce ani králové a císaři, kteří mince ořezávali a ředili, by si nikdy neodvážili ani představit, že by jako peníze používali něco ve své podstatě bezcenného. To jsou důvody, proč je zlato nejlepšími penězi. Není to náboženství “zlatého brouka“ ani barbarská pověra. Je to prostě zdravý rozum.

Sest_duvodu_proc_zlato_jsou_stale_nejlepsi_penize_Vlastimil_Kojzar

Zlato je velice vhodné použít jako peníze, stejně jako je hliník vhodný pro výrobu letadel, ocel je vhodná pro konstrukce budov, uran je vhodný pro jadernou energetiku a papír je vhodný pro výrobu knih. Pokud se pokusíte vyrábět letadla z olova nebo tisknout peníze z papíru, neuspějete.

To, že zlato jsou peníze, je jednoduše výsledkem tržního procesu, který hledá optimální prostředky pro uchování hodnoty a provádění směny.

 Zdroj:

8.11.2019

Doug Casey