+420 735 763 753 kevlar@centrum.cz

Když starověké Řecko zažilo svůj vlastní „2020“…

Rok 430 př. n. l. byl pro mocný městský stát Atény ve starověkém Řecku jedním z nejbouřlivějších a nejdramatičtějších v jeho historii. Před rokem 430 př. n. l. byly Atény po desetiletí na vrcholu stability a moci. Ale po vypuknutí peloponéské války bylo město v průběhu tohoto jediného roku napadeno Spartou; aténští představitelé obvinili svého vůdce Periklese a postavili ho před soud; a smrtící mor usmrtil až 20% populace.

Stručně řečeno, starověcí Atéňané se v roce 430 př. n. l. pravděpodobně cítili podobně, jako se my cítíme v roce 2020. Přes všechny těžkosti se ale Aténám podařilo zvítězit. Z velké části to bylo způsobeno díky obrovskému přebytku v pokladně. Historické záznamy z té doby prozrazují, že Atény měly ve své pokladně 9700 talentů hotovostních rezerv. ´Talent´ byla starověká měrná jednotka pro zlato a stříbro, která se rovnala zhruba 26 kilogramům. Vzhledem k počtu obyvatel městského státu v 5. století př. n. l. to v té době v dnešních penězích znamenalo téměř 25000 amerických dolarů na každého aténského občana. Sečteno a podtrženo, starověké Atény měly pro horší časy ušetřeny spoustu peněz. Takže když začala nepříznivá období, měly tzv. kde brát, aby přežily.

kdyz_staroveke_recko_zazilo_svuj_vlastni_2020_vlastimil_kojzar

Historie ukazuje, že taková finanční odpovědnost je EXTRÉMNĚ neobvyklá. Po dosažení vrcholu své moci má většina zemí a vlád tendenci své výdaje zvyšovat a své úspory snižovat. Věří, že jejich moc a bohatství vydrží věčně. Začnou tedy hromadit obrovské dluhy a deficity ve víře, že budoucnost bude vypadat přesně jako současnost. To je zcela nezodpovědný postup, ale je neuvěřitelně běžný. A dnes to můžeme pozorovat všude.

Rok 2020 je očividně rokem, jehož dosavadní průběh si nikdo nedovedl představit…a zbytek roku pravděpodobně proběhne ještě překvapivěji. Většina ´nejbohatších´ zemí světa ale ještě před rokem 2020 vykazovala obrovské rozpočtové deficity v době, kdy všechno bylo stále normální a v pořádku.

Během několika posledních let jsem o tom zeširoka psal a poukazoval na to, že pokud by během ekonomického vzestupu měla americká vláda deficit 1 bilion dolarů ročně, jak by se potom ekonomika vyvíjela v problémových dobách?

Nuže, zde máme naší odpověď. Jen za posledních šest měsíců se americký federální dluh zvýšil o více než 3,5 bilionu dolarů. Celkový federální dluh v Zemi svobody nyní činí více než 27 bilionu dolarů – více než 80000 dolarů na každého muže, ženu a dítě.

Zatímco tedy starověké Atény čelily krizi s přebytkem téměř 25000 dolarů na občana, každý občan Spojených států naopak dluží 80000 dolarů. A připomeňme si – podle nejnovějších údajů federální vlády je celková velikost americké ekonomiky 19,5 bilionu dolarů. Současný dluh tedy činí neuvěřitelných 138% HDP. Ten tak překonává předchozí rekord 118%, který byl dosažen během druhé světové války.

A toto číslo se samozřejmě každým rokem zhoršuje. V dobrém roce ekonomika roste o 2% až 3%. Státní dluh však roste více než dvakrát rychleji. Nic z toho však nezahrnuje další nezajištěné závazky – jako fakt, že svěřenecké fondy sociálního zabezpečení budou zcela vyčerpány během příštích 10 let. Jejich opětné naplnění bude stát další desítky bilionů dolarů. To je zjevně neudržitelné. Finanční obezřetnost byla kvůli viru opuštěna.

Existují velké frakce vědců, zpravodajů, a politiků, kteří chtějí stále omezovat podnikání a pak peníze každému posílat zdarma. Takto se vláda propadá do větších dluhů. Federální rezerva tuto myšlenku velmi podporuje. Fed jako zdroj volných peněz používá “tiskárnu“, pomocí které za posledních šest měsíců vytvořil biliony dolarů a snížil úrokové sazby k nule. V nadcházejících letech se také zavázal k udržování nízkých úrokových sazeb. Minulý týden varoval před “tragickými“ důsledky pro ekonomiku, pokud vláda zdarma nerozdá další biliony dolarů (tímto postupem se ale ponoří hlouběji do dluhů).

kdyz_staroveke_recko_zazilo_svuj_vlastni_2020_vlastimil_kojzarkdyz_staroveke_recko_zazilo_svuj_vlastni_2020_vlastimil_kojzar

Kdo přišel na to, že je tak snadné prosperovat? Starověcí Atéňané tvrdě pracovali, šetřili a pro nepříznivá období si stranou odkládali obrovský přebytek. Pro zajištění prosperity v současnosti zřejmě stačí jen “tisknout“ peníze a zadlužit se. To je hlavní důvod, proč věřím tomu, že zlato má stále dlouhodobý potenciál, stejně jako tomu bylo ve starověkém Řecku. V dobách nejistoty má zlato enormní hodnotu… a my nyní v takové době určitě žijeme.

 

Kdo ve Spojených státech vyhraje volby? Jaký to bude mít dopad na ekonomiku a veřejné finance? Způsobí další propuknutí Covidu (nebo v budoucnu nějakého nového virusu) paniku na akciovém trhu? Bude v ulicích více nepokojů a chaosu? Tyto otázky nám sotva odhalí něco z toho, co neznáme. Je však jasné, že existuje mnoho rizik s velkým dopadem.

Zlato je tradičně spolehlivou pojistkou proti tomuto druhu extrémní nejistoty, ale ještě důležitější je, že je to bezpečný přístav v dobách hrozivé fiskální nezodpovědnosti. A současná situace taková je. V příštích letech budou tištěny peníze a zadlužení nesmírně zvětšováno. Sdělili nám to již mnohokrát.

A právě to dělá ze zlata tak atraktivní a dlouhodobé aktivum. Krátkodobá cena zlata je na uvážení kohokoliv. Tento rok již jeho cena neuvěřitelně vzrostla, a proto cenová korekce není vyloučena. Nikdo neví.

Ale jestliže uvažujete o světě dlouhodobě, rozhodně má smysl zlato do plánu B zahrnout.

Zdroj:  

12.10.2020

Simon Black