+420 735 763 753 kevlar@centrum.cz

Stříbro – historie, využití, investice

Stříbro – užití

Stříbro lze charakterizovat podobně jako zlato – oba drahé kovy jsou považovány za dlouhodobé uchovatele hodnoty a zajištění proti inflaci. Zřejmě největším rozdílem mezi zlatem a stříbrem je využití stříbra v průmyslu. Stříbro je druhou nejpoužívanější komoditou vůbec. Nachází více než 10 000 rozličných uplatnění, mimo jiné při úpravě vody, výrobě automobilů, léků, elektroniky, baterií, fotovoltaickém průmyslu apod. Zhruba 80 % z celosvětové spotřeby stříbra připadá právě na průmysl. Na investiční poptávku tak zbývá pouhých 20 % celosvětové produkce.

Stříbro se v průmyslu spotřebovává obvykle ve velmi malém množství a při cenách pod 30 dolarů za unci se jeho recyklace ekonomicky nevyplácí. Většinou je levnější spotřebované stříbro vyhodit a koupit si nové.

Výskyt a těžba stříbra

Stříbro se těží už více než 7 000 let. V současnosti se přibližně 70 % vytěženého stříbra netěží ve stříbrných dolech. Stříbro je většinou získáváno jako vedlejší produkt při těžbě jiných průmyslových kovů, zejména mědi, olova, niklu a zinku. Z tohoto důvodu nelze jednoduše zvýšit těžbu, která dlouhodobě zaostává za spotřebou. Velmocí v těžbě stříbra zůstává dlouhodobě Mexiko před Peru, Čínou a Austrálií. Doposud bylo historicky vytěženo asi 1,5 miliónu tun stříbra a výtěžnost stříbrných ložisek neustále klesá.

Stříbro bylo dvakrát v historii lidstva stejně drahé jako zlato nebo dokonce dražší, bylo tomu tak ve starověkém Egyptě a v Evropě v 15. století našeho letopočtu než došlo k zámořským objevům drahých kovů ve střední a jižní Americe. A dnes, potřetí v historii lidstva, máme ve vytěžených zásobách významně méně stříbra než zlata. Rozdíl mezi těžební produkcí a poptávkou byl doposud vyrovnáván především centrálními bankami různých zemí, které měly po druhé světové válce ohromné zásoby stříbra.

Jakou cenu stříbra lze očekávat?

Stříbro je v průmyslu nenahraditelné, jedná se tedy o strategický kov. Dlouhodobý historický poměr cen mezi stříbrem a zlatem je přibližně 15:1, to znamená, že stříbro bývalo většinou 15krát levnější než zlato. V současnosti (polovina března 2020) je stříbro více než 100krát levnější než zlato, a to za podmínek, kdy jej máme historicky ve vytěžených nadzemních zásobách nejméně. Nadzemní zásoby stříbra jsou nyní 5krát menší než zásoby zlata. Ano, je to tak, v trezorech fondů, bank, investorů a těžařů máme momentálně 5krát více zlata než stříbra. Proto dnes můžeme stříbro bezesporu označit za extrémně podhodnocené.

V horizontu 3-6 let můžeme očekávat opravdu razantní nárůst ceny stříbra. Proč? Pokud by se cena tohoto drahého kovu srovnala s dlouhodobým poměrem 15:1, tak by stříbro muselo zhodnotit minimálně 5krát. Pokud by došlo k vyrovnání cen zlata a stříbra, jako tomu bylo již dvakrát v historii lidstva, tak by se cena stříbra musela zvýšit přibližně 87krát a to za předpokladu, že by se cena zlata nijak neměnila. To je však velmi nepravděpodobné. Cena zlata v nejbližších letech bezesporu významně poroste a spolu se zlatem bude zhodnocovat i stříbro.

Důvody pro růst ceny stříbra

1. Nepružnost nabídky

Těžební společnosti nejsou schopny významně či skokově zvýšit produkci stříbra. Jak již bylo výše zmíněno, tak přibližně 70 % světového stříbra se získává jako vedlejší produkt těžby dalších kovů. Při zvýšení produkce by tak vznikla nadprodukce mědi, olova či zinku. Proto ani dramatický růst ceny stříbra výrazně nezvýší jeho nabídku.

2. Nepružnost poptávky

Světová průmyslová poptávka se nezvyšuje ani nesnižuje v závislosti na změnách ceny stříbra. Stříbro je totiž ve výrobcích využíváno ve velmi malém množství a tak ani zvýšení ceny stříbra v řádu stovek procent se v konečné ceně výrobku projeví velmi málo, či dokonce vůbec.

3. Nedostatek stříbra

Celosvětová spotřeba stříbra převyšuje jeho produkci. V roce 1950 bylo v nadzemních zásobách stříbra 10 miliard uncí, v roce 1980 to už bylo jen 3,5 miliardy uncí. Celosvětové zásoby vlád se nyní, na konci druhého desetiletí, blíží nule. Neznamená to však, že by stříbro došlo. Co bezpochyby nastane, bude velmi razantní nárůst ceny tohoto kovu, což povede k znovuotevření mnohých dolů a nových těžebních kapacit. Banky Goldman Sachs a J.P.Morgan zvýšení ceny stříbra přepokládají a proto ho již delší dobu nakupují.

4. Nerentabilní recyklace

Ceny stříbra byly dlouhou dobu uměle sráženy výprodejem centrálních bank a vlád na nesmyslně nízké úrovně. Při těchto cenách se nejen nevyplácela samotná těžba stříbra, ale ani jeho recyklace a proto byla většina vytěženého stříbra nenávratně spotřebována a namísto recyklace skončila na skládkách. Nerecyklované stříbro ze světových zásob nenávratně mizí.

5. Bohatnutí Asie

Čína a Indie jsou země s dlouhodobou tradicí investování do drahých kovů. V obou těchto zemích žije dohromady asi 2,5 miliardy lidí. Ekonomický růst těchto států je spojen s bohatnutím obyvatel. Představte si, kolik stříbra se spotřebuje, až bude mít každý Číňan nebo Ind mobilní telefon, notebook, koupí si domů televizor a další elektroniku. Mnoho indických a čínských rodin si pořídí vlastní automobil, ve kterém je stříbro rovněž použito. To vše povede ke gigantickému nárůstu jeho spotřeby.

6. Fotovoltaický průmysl

V posledních letech jsme svědky ohromného rozvoje fotovoltaického průmyslu. Honba za energií z obnovitelných zdrojů vede k enormní spotřebě stříbra ve fotovoltaických článcích. Každý rok navyšuje pouze Čína produkci elektřiny z fotovoltaických elektráren o téměř 100 %. Nárůst spotřeby stříbra v tomto průmyslu ještě zvýší poptávku po něm, což povede k dramatickému růstu ceny této komodity.

7. Inflace

USA i další státy bojují se zarážející posedlostí s hrozící recesí tiskem nekrytých peněz ve snaze oživit skomírající ekonomiky. Je třeba si uvědomit, že nemůžeme libovolně navyšovat množství peněz v ekonomice a doufat, že nás nedostihne růst cen. Se vzrůstajícím objemem natištěných peněz stoupá riziko nárůstu inflace. Pokud natištěné peníze doputují do primární ekonomiky nebo pokud vzroste nedůvěra ve stability měnového systému, můžeme zažít významný nárůst cenové hladiny. Investor se proto může aktivně chránit před znehodnocováním svých úspor nákupem protiinflačních aktiv, jakými jsou například stříbrné investiční slitky nebo mince.

8. Manipulace ceny fyzického stříbra

Na burzách probíhají termínované kontrakty s “papírovým“ stříbrem, kterého se prodává mnohem více, než existuje fyzického kovu a tím je cena potlačována. Až budou vlastníci papírového stříbra požadovat jeho dodání, tak bankovní kartel nebude schopen kov dodat a cena fyzického stříbra značně vzroste. Stejně tak to platí i pro zlato.

9. Investiční nákupy

S rostoucí cenou zlata bude silně zhodnocovat i stříbro.

10. Konec výprodejů centrálních bank

Stříbro jako ochrana před krachem finančního systému

Stříbro je kov průmyslový i monetární (měnový) a sehrává důležitou roli v ochraně peněz před znehodnocováním inflací. Je výborným uchovatelem hodnot. Ekonomická situace mnoha států je velmi vážná a stávající státní dluhy již nelze zaplatit. Bohužel nám zbývají pouze dva možné scénáře. První scénář je, že se vlády vydají cestou státního bankrotu a druhou možností, kterou vlády mají, je cesta inflačního, v horším případě hyperinflačního scénáře ve spojení s měnovou reformou. Toto “řešení“ má zničující důsledky pro bankovní systém a pro úspory a životy všech lidí. Stříbro je jednou z vynikajících možností, jak si zajistit své úspory právě proti tomuto kolapsu. Stříbro je také jedinečnou příležitostí ochrany majetku i pro skupiny občanů s nižšími příjmy.

Zdroje: GOLDEN GATE CZ a.s.

15.3.2020