+420 735 763 753 kevlar@centrum.cz

Ve společnosti používající špičkovou technologii je stříbro zásadní komponent

Když ztratíte důvěru, ztratili jste všechno.

Zvažte toto: V současné době je americký dolar nejdůvěryhodnějším “aktivem” na světě. Kladu uvozovky kolem výrazu aktivum, protože americký dolar je ve skutečnosti pasivem.

Jak důvěra v tradiční investice jako jsou nemovitosti, akcie a dluhopisy klesá, nevyhnutelně se uskuteční útěk do dolaru a brzy poté úprk do zlata. Počátky tohoto pohybu jsou již vidět. V současné době dolar velkou sílu nevykazuje, což mě vede k víře, že jako bezpečný přístav bude sesazen z trůnu a nahrazen zlatem.

Možná předbíhám. Zatím tam nejsme. Ale je těžké ignorovat skutečnost, že velké peníze, chytré peníze, se od dolaru začínají odvracet.

Svědčí o tom moje osobní zkušenost s březnovým výprodejem akciového trhu. Investoři s miliony dolarů, kteří nikdy v životě zlato nekupovali, byli nedočkaví jednat a začali přesunovat svoje aktiva z bank do zlata.

Ve_spolecnosti_pouzivajici_spickovou_technologii_je_stribro_zasadni_komponent

To však neznamená, že hodnota amerického dolaru klesne na absolutní nulu. Dolar se nestane absolutně bezcenným, ale strach z dosažení tohoto stavu upoutá ve světě dostatek veřejného povědomí. Výsledný úprk do zlata bude velkolepý a zajisté se zapíše do historických knih.

Bankéřův poslední zbytek naděje

Hotovost je považována za posvátnou a většina lidí nerozumí trhu se zlatem a tomu, jak funguje. Výsledkem je, že lidé mají tendenci nejvíce důvěřovat své místní měně. Některé země důvěřují americkému dolaru více, než mu důvěřují jiné země, ale všechny považují americký dolar za nejdůvěryhodnější měnu.

Nicméně, při zpochybnění tohoto systému víry, jak se hodnota zlata ve světových měnách zvyšuje a překonává maximální hodnoty, si někteří lidé mohou příliš pozdě uvědomit, že systémy fiat měn selhávají a dokonce že nemá cenu americký dolar držet.

Cena zlata dále vzrůstá, ale nic se na zlatě nezměnilo. Unce zlata je unce zlata. Co se mění, je zrychlení důvěry v měny – všechny měny.

Tyto měny budou proti sobě stoupat nebo klesat. To je to, čemu říkám ‘bankéřův poslední zbytek naděje’: kdy se snaží přesvědčit národ, že jedna měna je silnější než ostatní, když ve skutečnosti tomu tak není. Vnímaná síla měny je jednoduše funkcí toho, která země tiskne peníze nejrychleji a která vás dokáže přesvědčit, že vaše měna je silnější, než měna jiné země.

Neklidný kov ve společnosti používající špičkovou technologii

Profesor Roy W. Jastram, autor knihy “Stříbro: Neklidný kov“, ve své knize usuzuje, že v případě zvýšení peněžní zásoby, je lépe tzv. “být“ ve stříbře, nikoliv ve zlatě. Jinými slovy: měnová inflace. Nemluvil o rychlosti oběhu peněz a to je důležitý faktor. Avšak souhlasím s profesorem Jastramem, že až veřejnost pochopí, že inflace ničí jejich kupní sílu, jejich úspory, jejich budoucnost, mnozí budou hledat bezpečí. A během finanční paniky neexistuje nic bezpečnějšího, než drahé kovy.

V mnoha cizích zemích však není jednoduché stříbro získat. Zatímco ve Spojených státech lze fyzické stříbro celkem snadno koupit, země v Evropě a Asii uvalují na stříbro daň z přidané hodnoty a nákup bílého kovu tak ztěžují. Zlato, na druhou stranu, se snadněji nakupuje v zámoří, kde je mnohem dostupnější. Kdyby tomu tak bylo se stříbrem, existovalo by mnohem více lidí, kteří by ho drželi, než je tomu nyní.

Ve_spolecnosti_pouzivajici_spickovou_technologii_je_stribro_zasadni_komponent

V naší společnosti se špičkovou technologií je to stříbro, které je kvůli své klíčové roli, více citlivější na nedostatek dodávek, než zlato. Zvažte nově vznikající technologii 5G telefonů. Většina z nich není na dnešním trhu vybavena tak, aby technologii 5G akceptovala. Jak se ale globální trend posunuje směrem k integraci těchto 5G infrastruktur, nebude to trvat dlouho, kdy budou vyrobeny nové telefony, které novou technologii akceptovat budou. A tyto nové telefony budou potřebovat stříbro: přibližně 88 milionů uncí. Nepodceňujte poptávku po stříbře jen proto, že se jeho nabídka v současné době jeví jako dostačující.

O zlatě se dozvídáme mnoho informací, ale v reálném světě je to stříbro, které udržuje ekonomiku v chodu. Ropa může být mnohem důležitější než bílý kov, ale tím není popřena skutečnost, že zajištění chodu světové ekonomiky není možné bez stříbra. Bankovní systém nemůže fungovat bez počítačů, ve kterých je stříbro. Bez tohoto kovu nemůžeme komunikovat prostřednictvím pevných ani bezdrátových komunikačních sítí.

Stříbro je důležitější kov, než si většina lidí vůbec uvědomuje, protože je všudypřítomné. Ve velmi malém množství se nachází téměř všude. Každý den manipulujeme se zlomky gramu stříbra a nikdy o tom ani nepřemýšlíme — to je podnět k zamyšlení.

Zdroj:

7.10.2020

David Morgan