+420 735 763 753 kevlar@centrum.cz

Zlato je chameleon

Je zlato komodita, investice nebo jsou to peníze?

Odpověď je…

Zlato je chameleon. Mění se v závislosti na okolním prostředí a občas se chová jako komodita. Cena zlata následuje cenové výkyvy komoditních indexů nahoru a dolů. Jindy je zlato považováno jako investice do bezpečného přístavu. Vyvolává pozornost investorů a konkuruje cenným papírům – akciím a dluhopisům. A příležitostně přebírá funkci nejstabilnější dlouhodobé formy peněz, jakou kdy svět znal.

Skutečný chameleon mění barvu podle pozadí, na kterém odpočívá. Když sedí na tmavě zeleném listu, tak vypadá jako tmavě zelený, aby se skryl před dravci. Když skočí z listu na kmen stromu, tak změní barvu ze zelené na hnědou, aby si zachoval svou obranyschopnost.

Nejdříve se podívejme na zlato jako na komoditu… Zlato se obchoduje na komoditních burzách a má sklon být zahrnuto do průmyslových komodit. Zde se obvykle předpokládá, že zlato je komodita. Nemyslím si ale, že je to přesné. Důvod je ten, že komodita je všeobecně používaná surovina. Mohla by být zemědělská, nerostná nebo může pocházet z různých zdrojů, ale je to surovina, která je vstupem pro něco jiného. Měď je komodita, ale používáme ji pro výrobu trubek. Stavební dříví je komodita, ale požíváme ho pro stavbu konstrukcí. Železo je komodita, ale používáme ho pro výrobu oceli.

Zlato vlastně není dobré pro nic kromě peněz. Lidé nevykopávají zlato, protože jím chtějí pokrýt vesmírné přilby kosmonautů nebo vyrábět ultra-tenké dráty. Zlato je sice pro tyto účely používané, ale je to jen velmi malá část aplikací.

Fakticky si nemyslím, že zlato je komodita. Nicméně musíme chápat, že je někdy obchodováno jako komodita.

Pravděpodobně nejběžnější použití zlata je jako investice. Lidé říkají, že investují do zlata nebo že deponují část svých investic do čistého mincovního zlata. Na zlato ale také doopravdy nenahlížím jako na investici. Chápu, že je oceněno v dolarech a že jeho dolarová cena může vzrůstat. To vám poskytne nějaký zisk, ale pro mě je to více funkce dolaru než že je to funkce zlata. Jinými slovy, pokud dolar oslabí, tak jistě dolarová cena zlata bude vzrůstat. Pokud dolar zpevní, tak potom dolarová cena zlata možná klesne.

A tak, když používáte dolar jako měřítko všech věcí, tak to vypadá, že cena zlata vzrůstá nebo klesá. Já ale na zlato nahlížím jako na hmotu. Unce zlata je unce zlata. Pokud si dnes uložím unci zlata do zásuvky a za rok si jí vyzvednu, tak mám stále unci zlata. Jinými slovy, její cena se nezvýšila ani nesnížila. Dolarová cena se možná změnila, ale pro mě to znamená, že je to funkce dolaru, ale ne funkce zlata. A tak opět, nemyslím si, že zlato je investice.

Jedna z kritik je, že zlato nemá žádný výnos.

Slyšíte to od Warrena Buffeta, slyšíte to od ostatních a je to pravda. Ale od zlata se neočekává, že bude přinášet úrok, protože to jsou peníze. Sáhněte si do kapsy nebo do peněženky, vyndejte dolarovou bankovku, podívejte se na ní a zeptejte se sami sebe, jaký je výnos. Výnos není žádný. Dolarová bankovka nemá žádný výnos. Je to právě jen dolarová bankovka, stejně jako zlatá mince je zlatá mince.

Pokud chcete výnos, tak musíte přijmout nějaké riziko. Můžete si tento dolar uložit do banky a banka vám může vyplatit nějaký malý úrok, ale peníze to nejsou i přesto, že se tak lidé domnívají. Je to nezajištěný závazek příležitostně insolventní finanční instituce. Riziko může být malé, ale nějaké riziko existuje a proto obdržíte zisk.

Samozřejmě můžete na akciovém nebo dluhopisovém trhu podstoupit větší riziko a získat větší výnos (nebo ztráty, jak aktuálně akciový trh prokazuje). Jde o to, že k získání výnosu musíte podstoupit riziko. Zlato nemá žádné riziko. Je to právě jen zlato a nemá žádný výnos. A ani se nepředpokládá, že by mělo mít.

Pro investory je těžké pochopit roli zlata jako peněz, protože po celá desetiletí jako peníze používáno nebylo. Ale v posledních letech se zlato chová více jako peníze než komodita nebo investice. Konkuruje fiat penězům centrální banky, pokud jde o rozložení aktiv globálními investory. To je významná změna situace, protože lidé na celém světě začínají ztrácet důvěru v další peníze, jako jsou dolary, juany, jeny, eura nebo libry. Pokud pochopíte, že zlato jsou peníze a že konkurují ostatním formám peněz, které nejsou ničím kryty, tak zjistíte, proč se měnový systém stává nestabilním.

Pokud si sundáte z očí dolarové klapky, tak zjistíte, že dolar je pouze jedna forma peněz. A ne nezbytně nejlepší pro všechny investory a za všech okolností. Zlato je v dostihovém závodě mezi různými formami peněz silným soupeřem. Nedávné změny ceny zlata, které jsou více funkcí akciového trhu spíše než zlata samotného, jsou skvělou zprávou pro vlastníky alespoň nějakého množství zlata. Cena zlata v mnoha měnách vzrůstá tak, jak důvěra v tyto papírové měny klesá, protože investoři ztrácejí důvěru v centrální banky, které tyto měny tisknou.

Poprvé od roku 2008 to vypadá, že centrální banky ztrácejí kontrolu nad světovým finančním systémem.

Zlato nemá centrální banku a vždy vzbuzuje důvěru, protože je vzácné, časem vyzkoušené a nemá riziko protistrany. Ztráta důvěry ve fiat peníze začíná pomalu, pak se rychle zvětšuje a zrychluje. Konečným výsledkem je panické nakupování zlata za cenu, kterou si dnes lze těžko představit.

Tuto reakci jsme viděli v pozdních sedmdesátých letech dvacátého století. Cena zlata se z 35 amerických dolarů za unci v srpnu 1971 zvýšila na 800 dolarů v lednu 1980. To je zisk 2200% za méně než devět let. Nyní se nacházíme v počátečním stadiu nárůstu ceny zlata, která posune jeho cenu na 10000 amerických dolarů za unci, případně výše. Až se tak stane, tak mezi novou cenovou super-špičkou a tou z roku 1980 bude jeden důležitý rozdíl.

Pokud se vrátíme v čase zpět, tak zlato bylo možné nakoupit za 100, 200 nebo 500 amerických dolarů za unci a byl to důvod k radosti. V nové cenové super-špičce nebudete schopni získat vůbec žádné zlato. V televizi budete sledovat, jak cena zlata vzrůstá, ale pro sebe nebudete schopni nakoupit žádné. Nabídka zlata bude tak omezená, že ho budou moci nakoupit jenom centrální banky, velké investiční fondy a dolaroví miliardáři. Mincovna a váš místní obchodník budou vyprodáni. Fyzický nedostatek zlata bude doprovázen jeho velmi vysokou cenou, která bude mnohem vyšší, než cena v roce 1980.

Čas k nákupu zlata je nyní, dříve než jeho cena vzroste a než se zastaví dodávky. Současný pokles ceny vám poskytuje ideální příležitost k nákupu zlata za výhodnou cenu. Tato příležitost nebude trvat dlouho.

Zdroj: Jim Rickards

28.2.2020